Tin Tức

Tin Cập Nhật Luật Di Trú Về Xin Nhập Quốc Tịch

Vào ngày 25 tháng 10 năm 2019 vừa qua, Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp đã ra 2 quyết định về vấn đề trục xuất. Tuy rằng hai quyết định đó phát xuất từ hai hồ sơ trục xuất, nhưng những hồ sơ cùng vấn đề điều bị ảnh hưởng theo.

Tin Cập Nhật Luật Di Trú Về Bảo Hiểm Y Tế

Vào ngày 4 tháng 10 năm 2019, Tổng Thống Donald Trump tuyên bố sẽ không cho nhập cảnh những di dân mới nếu không chứng minh có khả năng mua bảo hiễm y tế trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh Hoa Kỳ. Điều lệ đòi hỏi bảo hiểm y tế này sẽ được chấp hành vào ngày 3 tháng 11 năm 2019.

Tin Cập Nhật Về Quy Định Chính Thức Về Gánh Nặng Xã Hội

Vào ngày 10 tháng 10 năm 2018, U.S. Department of Homeland Security (Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ) đã đăng trên Công Báo Liên Bang (Federal Register) thông báo Quy Định Đề Xuất (Notice of Proposed Rulemaking) về vấn đề Điều Luật Cấm Nhập Cảnh vì là Gánh Nặng của Xã Hội (Inadmissibility on Public Charge Grounds). Công chúng có 60 ngày từ ngày 10 tháng 10 năm 2018 để góp ý kiến và thời gian góp ý kiến sẽ chấm dức vào ngày 10 tháng 12 năm 2018. Sau khi thời gian góp ý kiến chấm dức, Bộ An Ninh Nội Địa sẽ ban hành Quy Định Chính Thức.

I-485 - Adjustment of Status

Adjustment of Status là một biệt ngữ từ bộ luật di trú mà ra và chúng tôi xin tạm dịch là điều chỉnh tình trạng di trú sang thành thường trú nhân. Adjustment of Status là thủ tục làm thẻ xanh khi đương sự có mặt tại Hoa Kỳ. Để được nộp đơn xin chuyển đổi tình trạng di trú, đương đơn phải có một hồ sơ bảo lãnh nào đó như hồ sơ bảo lãnh thân nhân, hồ sơ bảo lãnh nghề nghiệp, hồ sơ đầu tư v.v…

Diện Đầu Tư Di Dân - EB-5

Diện đầu tư di dân EB5 - Employment Based 5th Preference (tức là diện nghề nghiệp ưu tiên 5) và cũng được gọi là Employment Creation (tức là diện tạo việc làm ở Hoa Kỳ).

Mẫu Đơn I-864 - "Bảo Trợ Tài Chánh"

Một trong những lý do để một người bị từ chối chiếu khán nhập cảnh thường trú (Immigrant Visa) hoặc đơn thay đổi tình trạng di trú (Adjustment of Status) là Public Charge (tức là gánh nặng cho chính phủ Hoa Kỳ). Dựa theo lý do Public Charge, Sở Di Trú Hoa Kỳ hoặc lãnh sự Hoa Kỳ cho rằng đương đơn sẽ trở thành gánh nặng cho chính phủ Hoa Kỳ sau khi đương đơn nhập cảnh Hoa Kỳ.