Từ Chối Visa Vì Là Gánh Nặng Xã Hội

Trong chương trình này, Luật Sư Di Trú Darren Nguyễn Ngọc Chương trình bày tin cập nhật di trú về điều luật cấm nhập cảnh vì là gánh nặng của xã hội