Quốc Tịch - Phần 2


Để được trở thành công dân Hoa Kỳ, đương đơn phải hội đủ 7 điều kiện:

Điều kiện thứ nhất:  đương đơn phải ít nhất là 18 tuổi.
Điều kiện thứ hai:  đương đơn phải được nhập cảnh Hoa Kỳ hợp pháp theo diện thường trú nhân.
Điều kiện thứ ba:  đương đơn phải cư ngụ liên tục 5 năm ở Hoa Kỳ (trường hợp chỉ cần 3 năm nếu vợ hoặc chồng của đương đơn là công dân Hoa Kỳ, và đã lập hôn thú với nhau ít nhất 3 năm).
Điều kiện thứ tư:  đương đơn phải có mặt tại Hoa Kỳ ít nhất là phân nửa thời gian.
Điều kiện thứ năm:  đương đơn phải là người tuân theo các điều luật của hiến pháp Hoa Kỳ.
Điều kiện thứ sáu:  đương đơn phải bày tỏ sự hiểu biết căn bản về Anh Ngữ, về Lịch Sử và về Chính Phủ Hoa Kỳ.
Điều kiện thứ bảy:  đương đơn phải là người công dân tốt, có tư cách tốt.


Điều kiện thứ tư: đương đơn phải có mặt tại Hoa Kỳ ít nhất là phân nửa thời gian của 5 năm (3 năm nếu Vợ/Chồng của đương đơn là công dân Hoa Kỳ).  Nếu đương đơn nộp đơn dưới trường hợp 5 năm, thì đương đơn phải có mặt tại Hoa Kỳ 30 tháng tức là 2 năm rưởi.  Nếu đương đơn nộp đơn dưới trường hợp 3 năm, thì đương đơn phải có mặt tại Hoa Kỳ 18 tháng tức là 1 năm rưởi.

Điều kiện thứ năm:  đương đơn phải là người tuân theo điều luật của hiến pháp Hoa Kỳ.  Phải thề trung thành với nước Mỹ, phải đồng ý cầm súng bảo vệ nước Mỹ (hoặc được miễn vì sự tôn sùng đạo).

Điều kiện thứ sáu:  đương đơn phải bày tỏ là có sự hiểu biết căn bản về Anh Ngữ, về Lịch Sử và về Chính Phủ Hoa Kỳ.  Đương đơn phải biết đọc, biết viết, biết nói và hiểu được tiếng Anh hoặc được miễn.  Có 2 trường hợp đương đơn được miễn Anh ngữ.  Trường hợp thứ nhất là đương đơn đã trên 50 tuổi và đã là thường trú nhân trên 20 năm hoặc đã trên 55 tuổi và đã là thường trú nhân trên 15 năm.  Trường hợp thứ hai đương đơn được Bác Sĩ chứng nhận đơn N-864 (tức là disability waiver) là đương đơn bị bịnh nên không đủ khả năng để học Anh Ngữ.

Điều kiện thứ bảy:  đương đơn phải là người công dân tốt, có tư cách tốt.  Sau đây là những trường hợp sở Di Trú cho là đương đơn không có tư cách tốt:

▪ Thứ nhất:  Những thanh thiếu niên từ 18 đến 26 tuổi phải đăng ký nghĩa vụ (selective service).  Những người nào phải đăng ký nghĩa vụ mà lại không đăng ký, quá thời hạn đăng ký, sẽ bị phạt 5 năm không được nhập tịch Hoa Kỳ

▪ Thứ nhì:  Bị kết án giết người;

▪ Thứ ba:  Bị kết án những hình tội Sở Di Trú cho là Aggravated Felony (nghĩa là đại tội) vào ngày 29 tháng 11 năm 1990 hoặc sau ngày 29 tháng 11 năm 1990, vì ngày này là ngày đạo luật IMMACT 90 (tức là đạo luật 1990) được chấp hành;

▪ Thứ tư:  Phạm tội liên can đến controlled substance - thuốc phiện, cần sa, ma túy, v.v.

▪ Thứ năm:  Nếu trong thời gian 5 năm hoặc 3 năm, người nộp đơn:

  1. Phạm hình tội liên quan đến tư cách tốt, hoặc:
  2. Đang lãnh tiền bịnh (tức là tiền SSI), rời khỏi Hoa Kỳ quá một tháng mà không thông báo với sở Xã Hội, hoặc:
  3. Không cấp dưỡng cho con cái (tức là child support), hoặc:
  4. Đi làm mà không khai thuế v.v.

 

Đây chỉ là vài thí dụ về tiền án có ảnh hưởng đến đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ.  Có những tiền án có thể đưa quí vị ra tòa trục xuất cho nên những quí vị nào có tiền án muốn nhập quốc tịch Hoa Kỳ nên liên lạc với luật sư di trú để tham khảo trước khi nộp đơn xin nhập quốc tịch.