Tin Tức

Tị Nạn

Khi chúng ta nghe đến từ “tị nạn” thì chúng ta đều đã từng nghe qua và nhiều nhất là “tị nạn chính trị”. Nhưng từ “tị nạn” trong luật di trú Hoa Kỳ được chia ra làm hai: 1) Refugees; và 2) Asylees.

Hướng Dẫn Chính Sách Mới Cho Thị Thực O-1B

Vào ngày 3 tháng 3 năm 2023, Sở Di Trú USCIS ban hành hướng dẫn chính sách để làm rõ cách Sở Di Trú USCIS đánh giá bằng chứng để xác định một người hội đủ điều kiện cho thị thực không định cư O-1B dành cho những người có khả năng phi thường trong nghệ thuật hoặc có thành tích phi thường trong ngành điện ảnh hoặc truyền hình.

Expedited Removal

Nhiều người Việt Nam tốn rất nhiều tiền để tìm đường nhập cảnh Hoa Kỳ. Phong trào hiện tại là nhập cảnh Hoa Kỳ bất hợp pháp theo đường bộ từ Mexico như những người bản xứ.

H-1B Visa

Diện visa H-1B là diện dùng để bảo lãnh những người có nghề nghiệp chuyên môn vào Hoa Kỳ làm việc. Sở dĩ diện này được lập ra vì rất nhiều công ty ở Hoa Kỳ thiếu chuyên viên, hoặc không đủ nhân viên chuyên nghiệp nên cần thêm những tài năng đã được đào tạo ở nước ngoài vào làm việc, vì thế chính phủ Hoa Kỳ đã dành một số chiếu khán cho những người có khả năng đó.

Adjustment of Status

Adjustment of Status là điều chỉnh tình trạng di trú sang thành thường trú nhân khi đương sự có mặt tại Hoa Kỳ. Để được nộp đơn xin chuyển đổi tình trạng di trú, đương đơn phải có một hồ sơ bảo lãnh nào đó như hồ sơ bảo lãnh thân nhân, hồ sơ bảo lãnh nghề nghiệp, hồ sơ đầu tư v.v…

Thị Thực Từ Chối Khi Có Tiền Án

Theo điều luật 212(a)(2)(A), bất kỳ người nước ngoài bị kết tội, hoặc thừa nhận đã phạm pháp, hoặc thừa nhận có hành vi cấu thành các yếu tố thiết yếu của: 1) tội phạm liên quan đến vấn đề sa đọa đạo đức; hoặc 2) vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định của một bang, Hoa Kỳ, hay một quốc gia nước ngoài có liên quan đến thuốc phiện sẽ bị cấm nhập cãnh.