Tin Tức

EB-3 Visa

Trong những tháng qua có nhiều Quí Vị liên lạc tổ hợp luật sư của chúng tôi về chương trình visa EB-3.  Chương trình visa EB-3 là chương trình bảo ...

Bị Cấm Nhập Cảnh Hoa Kỳ Vì Khai Gian Hoặc Gian Lận

Có nhiều trường hợp một người có thể bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ vì khai gian hoặc gian lận. Những trường hợp đó thường xảy ra khi đương đơn đã làm đơn trước đây xin thị thực di dân hoặc xin thị thực có giới hạn nhưng đã bị từ chối.

EB-5 Visa

Diện đầu tư di dân EB5 - Employment Based 5th Preference (tức là diện nghề nghiệp ưu tiên 5) và cũng được gọi là Employment Creation (tức là diện tạo ...

R-1 Visa

R-1 visa là chiến khán giới hạn theo diện tôn giáo dành cho:1.  Minister tức là thầy giảng đạo.  Giáo Tế, người hành nghề giảng đạo về khoa Tin Lành ...

Điều Chỉnh Tình Trạng Di Trú 2

Như chúng tôi đã trình bày vào kỳ trước, vấn đề quan trọng nhứt trong hồ sơ Adjustment of Status là giai đoạn phỏng vấn.  Thủ tục phỏng vấn trong ...

Điều Chỉnh Tình Trạng Di Trú

Adjustment of Status là điều chỉnh tình trạng di trú sang thành thường trú nhân khi đương sự có mặt tại Hoa Kỳ.  Để được nộp đơn xin chuyển đổi ...

Giải Đáp Luật Di Trú

Tôi muốn bảo lãnh cho ba mẹ nhưng tôi chỉ có thẻ xanh. Tôi xấp có đủ thời gian để nộp đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Tôi có hỏi thăm một văn phòng dịch vụ di trú ...

Child Status Protection Act 3

Kỳ trước tôi đã trình bày Điều Khoản 3 của Đạo Luật Child Status Protection Act (CSPA) và số báo Người Việt tuần này tôi xin trình bày tiếp Điều Khoản 4 tới Điều Khoản 6 của Đạo Luật Child Status Protection Act (CSPA).

Child Status Protection Act 2

Điều Khoản 3 của Child Status Protection Act (CSPA) được áp dụng để ngăn ngừa sự quá 21 tuổi của những người con được thừa hưởng (beneficiaries) của thường trú nhân, và con của người được bảo lãnh (trong những diện như là ưu tiên 3, ưu tiên 4, v.v...).