Tin Tức

Bị Cấm Nhập Cảnh Hoa Kỳ Vì Có Tiền Án

Đương đơn sẽ bị cấm nhập cảnh nếu có tiền án. Khi đương đơn bị lọt vào một trong những điều luật cấm nhập cảnh, thì Sở Di Trú hoặc Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ sẽ yêu cầu đương đơn nộp mẫu đơn I-601 để xin miễn điều luật cấm nhập cảnh nếu đương đơn hội đủ điều kiện để xin miễn.

Bị Cấm Nhập Cảnh Hoa Kỳ Vì Khai Gian Hoặc Gian Lận

Một phần trong điều luật cấm nhập cảnh 212 về khai gian nói rằng “bất kỳ người nước ngoài nào, bằng cách gian lận hoặc cố tình trình bày sai sự thật quan trọng để tìm cách hoặc nhập cảnh vào Hoa Kỳ hoặc để hưởng lợi ích khác dưới điều luật di trú sẽ bị cấm nhập cảnh.”

Sở Di Trú Bải Bỏ Quy Định Gánh Nặng Xã Hội

Vào ngày 10 tháng 3 năm 2021, Sở Di Trú USCIS thông báo sẽ không áp dụng Quy Định về Gánh Nặng Xã Hội và họ sẽ áp dụng luật của năm 1999. Nếu đơn I-485 được nộp sau ngày 9 tháng 3 năm 2021, đương đơn không cần phải nộp mẫu đơn I-944.

Quy Định Về Gánh Nặng Xã Hội Sẽ Bị Bải Bỏ

Vào ngày 9 tháng 3 năm 2021, Bộ An Ninh Nội Địa thông báo sẻ không tiếp tục theo đuổi hồ sơ khán cáo ở Tối Cao Pháp Viện về Quy Định Gánh Nặng Xã Hội. Sau đó Bộ Tư Pháp nộp đơn bải bỏ hồ sơ khán cáo với Tối Cao Pháp Viện. Bộ An Ninh Nội Địa thông báo khi nào Tòa Sơ Thẩm Liên Bang ở Cook County Illinois ra quyết định bải bỏ Quy Định Gánh Nặng Xã Hội thì lúc đó mẫu đơn I-944 sẽ không cần phải nộp với mẫu đơn I-485.

Sở Di Trú USCIS Sữa Đổi Hướng Dẫn về Bài Thi Quốc Tịch

Bất đầu ngày 1 tháng 3 năm 2021, Sở Di Trú USCIS sẽ áp dụng bài thi quốc tịch năm 2008. Những người nộp đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ trước ngày 1 tháng 12 năm 2020, hoặc nộp đơn vào hoặc sau ngày 1 tháng 3 năm 2021, sẽ được thi bài thi của năm 2008. Những người nộp đơn vào hoặc sau ngày 1 tháng 12 năm 2020 và trước ngày 1 tháng 3 năm 2021, sẽ được cung cấp tùy đương đơn chọn lựa sử dụng bài thi của năm 2008 hoặc bài thi của năm 2020.

Dự Luật Quốc Tịch Hoa Kỳ năm 2021 (U.S. Citizenship Act of 2021) của Thượng Viện và Hạ Viện

Vào ngày 18 tháng 2 năm 2021, Thượng nghị sĩ Menendez (D-NJ) đã chia sẻ văn bản của Dự luật Quốc Tịch Hoa Kỳ năm 2021 để cải tổ luật di trú và tạo ra một con đường để những người ở Hoa Kỳ bất hợp pháp có cơ hội được quốc tịch Hoa Kỳ. Dự luật có thể sẽ được đưa ra tại Thượng Viện vào ngày 22 tháng 2 năm 2021.

Tình Trạng Hiện Tại của Sắc Lệnh Tổng Thống Trump Cấm Không Cấp Thị Thực Định Cư Hoa Kỳ

Tuyên bố này được ban hành ban đầu vào ngày 22 tháng 4 năm 2020 và có hiệu lực vào ngày 23 tháng 4 năm 2020 và vào ngày 24 tháng 6 năm 2020, tuyên bố được gia hạn tới ngày 31 tháng 12 năm 2020. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, Tổng Thống Donald Trump gia hạn tuyên bố đình chỉ sự nhập cảnh của người nước ngoài theo diện thị thực định cư và thị thực không định cư vào Hoa Kỳ để làm việc cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2021.