Tin Tức

Bảo Lãnh Nhân Viên Định Cư Hoa Kỳ

Trong những tháng qua có nhiều Quí Vị liên lạc tổ hợp luật sư của chúng tôi về chương trình visa EB-3.  Chương trình visa EB-3 là chương trình bảo ...

Bảo Lãnh Con Nuôi

Trong luật di trú Hoa Kỳ thì việc bảo lãnh theo diện thân nhân được coi là đơn giản nhất và là một diện bảo lãnh được nhiều người biết ...

Cần Làm Gì Khi Người Bảo Lãnh Mất?

Khi người đứng bảo lãnh mất, thì hồ sơ bảo lãnh có được tiếp tục không?   Đây là một câu hỏi rất nhiều người thắc mắc.  Khi người bảo lãnh ...