Tin Cập Nhật về Điều Lệ Bảo Hiểm Y Tế

Trong chương trình này, Luật Sư Di Trú Darren Nguyễn Ngọc Chương trình bày Tin Cập Nhật về Quy Định Chính Thức về Gánh Nặng của Xã Hội