Chuẩn Bị Phỏng Vấn Thẻ Xanh


Vấn đề quan trọng nhứt trong hồ sơ Adjustment of Status là giai đoạn phỏng vấn.  Thủ tục phỏng vấn trong hồ sơ Adjustment of Status là để Sở Di Trú USCIS quyết định sự liên hệ gia đình (trong hồ sơ Adjustment of Status theo diện bảo lãnh thân nhân) hoặc sự liên hệ giửa người chủ và nhân viên (trong hồ sơ Adjustment of Status theo diện bảo lãnh nghề nghiệp) có chân thật hay không.  Thêm vào đó Sở Di Trú USCIS phải quyết định đương đơn có lọt vào một trong những điều luật cấm nhập cảnh hay không.

Vì giai đoạn phỏng vấn là giai đoạn quan trọng nhứt trong hồ sơ Adjustment of Status, cho nên khi Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu của chúng tôi đại diện làm hồ sơ Adjustment of Status, chúng tôi đảm nhiệm từ lúc làm những mẫu đơn đến lúc phỏng vấn.  Chúng tôi sẽ hướng dẩn những giấy tờ nào là giấy tờ cần thiết để nộp vào cho Sở Di Trú USCIS.  Chúng tôi sẽ quyết định thời gian nào là tốt nhất để nộp hồ sơ.  Sau khi hồ sơ được nộp, chúng tôi sẽ hướng dẩn những giấy tờ nào cần thiết cần phải chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn vì thời gian từ lúc nộp đơn tới khi có ngày phỏng vấn thì khoản 9 tới 15 tháng.  Thời gian còn tùy thuộc vào văn phòng Sở Di Trú USCIS tại địa phương.

Trở lại vấn đề chuẩn bị hồ sơ cần thiết cho cuộc phỏng vấn, chúng ta không thể nào đợi tới ngày phỏng vấn thì mới chuẩn bị giấy tờ vì như vậy thì đả quá trể.  Sở Di Trú USCIS thường gửi thư báo ngày phỏng vấn ra trước khoản 30 ngày.  Khi chúng tôi nhận được thư mời phỏng vấn, chúng tôi sẽ làm hẹn và yêu cầu người bảo lãnh và người được bảo lãnh đến văn phòng của chúng tôi để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn.  Chúng tôi sẽ yêu cầu đương sự đem hết tất cả những giấy tờ cần thiết mà chúng tôi đã hướng dẫn cho đương sự chuẩn bị trước đây.  Trong cuộc chuẩn bị phỏng vấn đó chúng tôi sẽ thu tập những giấy tờ bằng chứng và xấp xết hồ sơ để nộp cho Sở Di Trú USCIS trong ngày phỏng vấn.  Thêm vào đó chúng tôi sẽ cho biết những câu hỏi mà sĩ quan của Sở Di Trú USCIS có thể hỏi để đương sự đừng bị bở ngỡ lúng túng khi trả lời.  Trong hồ sơ phối ngẫu, sĩ quan của Sở Di Trú USCIS có thể hỏi những câu đơn giản về đời sống hằng ngày của hai vợ chồng và họ cũng có thể hỏi những câu chi tiết hơn về đời sống riêng tư của hai vợ chồng.  Vào ngày phỏng vấn, luật sư của văn phòng chúng tôi sẽ có mặt trong phòng phỏng vấn đó với đương sự và thường phỏng vấn lần đầu thì hai vợ chồng được phỏng vấn chung.  Nếu phỏng vấn được suôn sẻ thì hồ sơ sẽ được chấp thuận vào ngày phỏng vấn và thẻ xanh sẽ được cấp trong vòng vài tuần.  Nếu hồ sơ không được chấp thuận trong ngày phỏng vấn, người phỏng vấn sẽ thông báo họ cần thêm thời gian để duyệt lại hồ sơ.  Sau đó, Sở Di Trú USCIS có thể yêu cầu đương đơn bổ túc thêm hồ sơ hoặc cho hẹn phỏng vấn lần 2.  Nếu có hẹn để bị phỏng vấn lần 2 thì thường sĩ quan của Sở Di Trú USCIS sẽ tách rời hai vợ chồng và phỏng vấn riêng từng người để xem hai vợ chồng trả lời có ăn khớp với nhau hay không.

Hồ sơ điều chỉnh tình trạng di trú có thể từ đơn gian trở thành phức tạp.  Vì lý do đó quí vị nên liên lạc một luật sư thực tụ về di trú để tham khảo trước khi nộp đơn vào Sở Di Trú vì khi quí vị chuẩn bị kỷ càng là quí vị đã thành công 50%.