Quốc Tịch - Phần 1

Để được trở thành công dân Hoa Kỳ, đương đơn phải hội đủ 7 điều kiện:

Điều kiện thứ nhất:  đương đơn phải ít nhất là 18 tuổi.

Điều kiện thứ hai:  đương đơn phải được nhập cảnh Hoa Kỳ hợp pháp theo diện thường trú nhân.

Điều kiện thứ ba:  đương đơn phải cư ngụ liên tục 5 năm ở Hoa Kỳ (trường hợp chỉ cần 3 năm nếu vợ hoặc chồng của đương đơn là công dân Hoa Kỳ, và đã lập hôn thú với nhau ít nhất 3 năm).

Điều kiện thứ tư:  đương đơn phải có mặt tại Hoa Kỳ ít nhất là phân nửa thời gian.

Điều kiện thứ năm:  đương đơn phải là người tuân theo các điều luật của hiến pháp Hoa Kỳ.

Điều kiện thứ sáu:  đương đơn phải bày tỏ sự hiểu biết căn bản về Anh Ngữ, về Lịch Sử và về Chính Phủ Hoa Kỳ.

Điều kiện thứ bảy:  đương đơn phải là người công dân tốt, có tư cách tốt.

Điều kiện thứ nhất:  đương đơn phải 18 tuổi lúc nộp đơn (ngoại trừ đương đơn được miễn vì nghĩa vụ trong thời kỳ chiến tranh).  Ngày nộp đơn nghĩa là ngày đơn quốc tịch được sở Di Trú nhận.  Nếu đơn nộp trước ngày sinh nhật thứ 18 thì khi phỏng vấn, sĩ quan của sở Di Trú Hoa Kỳ sẽ tự động bác đơn.

Điều kiện thứ hai:  là người nộp đơn phải được nhập cảnh Hoa Kỳ hợp pháp theo diện thường trú nhân.  Nghĩa là chỉ có thường trú nhân mới được nộp đơn để trở thành công dân Hoa Kỳ (ngoại trừ đương đơn được miễn vì nghĩa vụ trong thời kỳ chiến tranh).

Điều kiện thứ ba:  đương đơn phải cư ngụ liên tục tại Hoa Kỳ 5 năm (3 năm nếu vợ hoặc chồng của đương đơn là công dân Hoa Kỳ như đã ghi ở trên).  Cư ngụ liên tục có nghĩa là đương đơn phải nhận Hoa Kỳ là nơi  định cư của họ.  Để rõ hơn, cư ngụ liên tục không có nghĩa bắt buột luôn luôn phải có mặt tại Hoa Kỳ, đương đơn được quyền rời Hoa Kỳ thời gian ngắn hạn trong 5 năm thường trú, nhưng khi rời Hoa Kỳ phải có ý định trở lại Hoa Kỳ.  Nếu đương đơn vắng mặt tại Hoa Kỳ liên tục từ 6 tháng cho đến 1 năm, thì sự vắng mặt đó sẽ cắt đứt sự cư ngụ liên tục tại Hoa Kỳ và đơn sẽ bị bác.  Nhưng nếu đương đơn chứng minh rằng họ vẫn còn việc làm tại Hoa Kỳ, vẫn còn gia đình thân thuộc cư ngụ tại Hoa Kỳ, và trong thời gian vắng mặt Hoa Kỳ họ không làm việc ngoài Hoa Kỳ thì sự vắng mặt đó sẽ không bị cắt đứt quyền cư ngụ liên tục tại Hoa Kỳ.  Nếu vắng mặt tại Hoa Kỳ liên tục từ 1 năm trở đi sẽ bị phạt và phải bắt đầu thời gian cư ngụ tại Mỹ lại 4 năm 1 ngày, sau đó  mới có thể được nộp đơn lại.  Đơn nhập tịch có thể nộp trong vòng 90 ngày trước 5 năm hoặc 3 năm (nếu vợ hoặc chồng của đương đơn là công dân Hoa Kỳ như đã ghi ở trên).  Trường hợp 3 năm, người nộp đơn phải chứng minh vẫn còn sống chung với người vợ hoặc chồng là công dân Hoa Kỳ.  Trường hợp nộp đơn sớm 90 ngày trước khi hội đủ 5 năm chỉ được áp dụng trong trường hợp cư trú liên tục tại Hoa Kỳ mà thôi.

LƯU Ý QUAN TRỌNG:  Nếu thường trú nhân vắng mặt tại Hoa Kỳ trên 1 năm khi trở về Hoa Kỳ mà không có re-entry permit, thẻ xanh sẽ bị lấy lại tại cửa nhập cảnh và sẽ bị đưa ra tòa Di Trú trục xuất.  Sở Di Trú cho rằng những người thường trú nhân này “abandonned residency” tức là đã rời bỏ Hoa Kỳ và không có ý định ở lại Hoa Kỳ nửa.  Nhưng nếu thường trú nhân vắng mặt tại Hoa Kỳ trên 1 năm và dưới 2 năm, khi trở về Hoa Kỳ có re-entry permit thì có thể sẽ được cho nhập cảnh nhưng về vấn đề quốc tịch thì sẽ bị phạt 4 năm 1 ngày.