Tin Tức

Sắc Lệnh của Tổng Thống Biden về Trục Xuất

Sau khi nhậm chức, Tổng Thống Joseph Biden ký một loạt sắc lệnh trong đó có sắc lệnh liên quan đến luật di trú. Ngoài sắc lệnh về chương trình Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), Tổng Thống Biden có ký một sắc lệnh về tạm ngưng trục xuất trong vòng 100 ngày.

Sắc Lệnh của Tổng Thống Biden về Chương Trình DACA

Sau khi nhậm chức, Tổng Thống Joseph Biden ký một loạt sắc lệnh trong đó có sắc lệnh liên quan đến luật di trú. Tổng Thống Biden đã ban hành một sắc lệnh chỉ đạo Bổ Trưởng Bộ An Nội An (Secretary of Department of Homeland Security), với sự tham vấn với Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp, thực hiện tất cả các hành động, phù hợp với luật hiện hành, để duy trì và củng cố chương trình Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA).

Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ ở Việt Nam Bắt Đầu Phỏng Vấn Thị Thực Di Dân

Bắt đầu từ ngày 29 tháng 6 năm 2020, Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ ở Việt Nam sẽ tiến hành phỏng vấn các đương đơn xin thị thực di dân theo diện IR-1, IR-2, CR-1 và CR-2 (tức là diện vợ/chồng và con dưới 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ) từng đã có lịch hẹn phỏng vấn trong tháng 3, tháng 4, và tháng 5 nhưng bị hủy vì đại dịch COVID-19.

Lãnh Tiền Thất Nghiệp Có Bị Cấm Nhập Cảnh Không?

Từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra trên khắp Hoa Kỳ và toàn thế giới tới nay hơn 36 triệu người công nhân bị thất nghiệp ở Hoa Kỳ. Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu của chúng tôi nhận được rất nhiều cảu hỏi thắc mắc từ thân chủ của chúng tôi liên quan đến việc họ có đủ điều kiện để xin tiền thất nghiệp trong trường hợp bị sa thải hay không.

Tuyên Bố Đình Chỉ Nhập Cư Của Những Người Nhập Cư Có Nguy Cơ Đối Với Thị Trường Lao Động Hoa Kỳ Trong Quá Trình Phục Hồi Kinh Tế Sau Sự Bùng Phát COVID-19 - Phần 2

Tổng Thống Donald Trump đã ký một tuyên bố mới cấm nhập cảnh một số nhóm cá nhân mới với lý do người nhập cư theo diện di dân sẽ ảnh hưởng không tốt cho thị trường lao động của Hoa Kỳ trong thời kỳ số người thất nghiệp cao vì đại dịch COVID-19 và Hoa Kỳ cần phải bảo tồn các nguồn lực của Bộ Ngoại Giao để các công chức của Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ có thể phục vụ công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài.

Sở Di Trú USCIS Thông Báo Sẽ Mở Cửa Văn Phòng

Sở Di Trú USCIS vừa thông báo họ đang chuẩn bị mở lại các văn phòng vào hoặc sau ngày 4 tháng 6 năm 2020. Nhân viên tạic các văn phòng này đang tiếp tục thực hiện các dịch vụ thiết hiếu mà không yêu cầu tiếp xúc trục tiếp với công chúng trong khi các văn phòng tạm đóng cửa.

Tuyên Bố Đình Chỉ Nhập Cư Của Những Người Nhập Cư Có Nguy Cơ Đối Với Thị Trường Lao Động Hoa Kỳ Trong Quá Trình Phục Hồi Kinh Tế Sau Sự Bùng Phát COVID-19

Tổng Thống Donald Trump đã ký một tuyên bố mới cấm nhập cảnh một số nhóm cá nhân mới với lý do người nhập cư theo diện di dân sẽ ảnh hưởng không tốt cho thị trường lao động của Hoa Kỳ trong thời kỳ số người thất nghiệp cao vì đại dịch COVID-19 và Hoa Kỳ cần phải bảo tồn các nguồn lực của Bộ Ngoại Giao để các công chức của Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ có thể phục vụ công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài.

Tổng Thống Trump Ra Lệnh Ngưng Nhập Cư

Tổng thống Trump hôm thứ Hai, ngày 20 tháng 4 năm 2020, cho biết ông sẽ ký một lệnh hành pháp để tạm thời đình chỉ nhập cư vào Hoa Kỳ trong bối cảnh đại dịch coronavirus ...