Tin Tức

Lãnh Tiền Thất Nghiệp Có Bị Cấm Nhập Cảnh Không?

Từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra trên khắp Hoa Kỳ và toàn thế giới tới nay hơn 36 triệu người công nhân bị thất nghiệp ở Hoa Kỳ. Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu của chúng tôi nhận được rất nhiều cảu hỏi thắc mắc từ thân chủ của chúng tôi liên quan đến việc họ có đủ điều kiện để xin tiền thất nghiệp trong trường hợp bị sa thải hay không.

Tuyên Bố Đình Chỉ Nhập Cư Của Những Người Nhập Cư Có Nguy Cơ Đối Với Thị Trường Lao Động Hoa Kỳ Trong Quá Trình Phục Hồi Kinh Tế Sau Sự Bùng Phát COVID-19 - Phần 2

Tổng Thống Donald Trump đã ký một tuyên bố mới cấm nhập cảnh một số nhóm cá nhân mới với lý do người nhập cư theo diện di dân sẽ ảnh hưởng không tốt cho thị trường lao động của Hoa Kỳ trong thời kỳ số người thất nghiệp cao vì đại dịch COVID-19 và Hoa Kỳ cần phải bảo tồn các nguồn lực của Bộ Ngoại Giao để các công chức của Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ có thể phục vụ công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài.

Sở Di Trú USCIS Thông Báo Sẽ Mở Cửa Văn Phòng

Sở Di Trú USCIS vừa thông báo họ đang chuẩn bị mở lại các văn phòng vào hoặc sau ngày 4 tháng 6 năm 2020. Nhân viên tạic các văn phòng này đang tiếp tục thực hiện các dịch vụ thiết hiếu mà không yêu cầu tiếp xúc trục tiếp với công chúng trong khi các văn phòng tạm đóng cửa.

Tuyên Bố Đình Chỉ Nhập Cư Của Những Người Nhập Cư Có Nguy Cơ Đối Với Thị Trường Lao Động Hoa Kỳ Trong Quá Trình Phục Hồi Kinh Tế Sau Sự Bùng Phát COVID-19

Tổng Thống Donald Trump đã ký một tuyên bố mới cấm nhập cảnh một số nhóm cá nhân mới với lý do người nhập cư theo diện di dân sẽ ảnh hưởng không tốt cho thị trường lao động của Hoa Kỳ trong thời kỳ số người thất nghiệp cao vì đại dịch COVID-19 và Hoa Kỳ cần phải bảo tồn các nguồn lực của Bộ Ngoại Giao để các công chức của Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ có thể phục vụ công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài.

Tổng Thống Trump Ra Lệnh Ngưng Nhập Cư

Tổng thống Trump hôm thứ Hai, ngày 20 tháng 4 năm 2020, cho biết ông sẽ ký một lệnh hành pháp để tạm thời đình chỉ nhập cư vào Hoa Kỳ trong bối cảnh đại dịch coronavirus ...

Nhiều Tòa Di Trú Hoa Kỳ Tạm Đóng Cửa Vì COVID-19

Executive Office for Immigration Review (EOIR), là một văn phòng của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ và chịu trách nhiệm xét xử tất cả các hồ sơ di trú. EOIR giám sát các tòa án di trú tại Hoa Kỳ thông qua văn phòng Chánh Án Di Trú (Chief Immigration Judge).

Sở Di Trú USCIS Tạm Đóng Cửa Văn Phòng Vì COVID-19

Sở Di Trú USCIS thông báo vào ngày 17 tháng 3 năm 2020, Sở Di Trú USCIS sẽ tạm dừng dịch vụ trực tiếp tại những văn phòng di trú USCIS địa phương (USCIS field offices), văn phòng tị nạn USCIS (asylum offices), và những văn phòng lăng tay chụp hình (Application Support Centers) từ ngày 18 tháng 3 năm 2020 đến ngày 1 tháng 4 năm 2020.