Tin Tức

H-1B Visa

Diện visa H-1B là diện dùng để bảo lãnh những người có nghề nghiệp chuyên môn vào Hoa Kỳ làm việc. Sở dĩ diện này được lập ra vì rất nhiều công ty ở Hoa Kỳ thiếu chuyên viên, hoặc không đủ nhân viên chuyên nghiệp nên cần thêm những tài năng đã được đào tạo ở nước ngoài vào làm việc, vì thế chính phủ Hoa Kỳ đã dành một số chiếu khán cho những người có khả năng đó.

Adjustment of Status

Adjustment of Status là điều chỉnh tình trạng di trú sang thành thường trú nhân khi đương sự có mặt tại Hoa Kỳ. Để được nộp đơn xin chuyển đổi tình trạng di trú, đương đơn phải có một hồ sơ bảo lãnh nào đó như hồ sơ bảo lãnh thân nhân, hồ sơ bảo lãnh nghề nghiệp, hồ sơ đầu tư v.v…

Thị Thực Từ Chối Khi Có Tiền Án

Theo điều luật 212(a)(2)(A), bất kỳ người nước ngoài bị kết tội, hoặc thừa nhận đã phạm pháp, hoặc thừa nhận có hành vi cấu thành các yếu tố thiết yếu của: 1) tội phạm liên quan đến vấn đề sa đọa đạo đức; hoặc 2) vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định của một bang, Hoa Kỳ, hay một quốc gia nước ngoài có liên quan đến thuốc phiện sẽ bị cấm nhập cãnh.

R-1 Visa

Dưới điều luật di trú, thầy giảng đạo (Minister) nghĩa là một người được công nhận bởi một giáo phái để chấp hành việc thờ phượng tôn giáo và thi hành những nhiệm vụ mà thường được thực hành bởi một viên chức có thẩm quyền trong giới tu sĩ của tôn giáo đó như linh mục, mục sư, tăng, ni, v.v.

EB-3 Visa

Trong những tháng qua có nhiều Quí Vị liên lạc tổ hợp luật sư của chúng tôi về chương trình visa EB-3.  Chương trình visa EB-3 là chương trình bảo ...

EB-5 Visa

Diện đầu tư di dân EB5 - Employment Based 5th Preference (tức là diện nghề nghiệp ưu tiên 5) và cũng được gọi là Employment Creation (tức là diện tạo ...

Giải Đáp Luật Di Trú

Tôi muốn bảo lãnh cho ba mẹ nhưng tôi chỉ có thẻ xanh. Tôi xấp có đủ thời gian để nộp đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Tôi có hỏi thăm một văn phòng dịch vụ di trú ...

Child Status Protection Act 3

Kỳ trước tôi đã trình bày Điều Khoản 3 của Đạo Luật Child Status Protection Act (CSPA) và số báo Người Việt tuần này tôi xin trình bày tiếp Điều Khoản 4 tới Điều Khoản 6 của Đạo Luật Child Status Protection Act (CSPA).

Child Status Protection Act 2

Điều Khoản 3 của Child Status Protection Act (CSPA) được áp dụng để ngăn ngừa sự quá 21 tuổi của những người con được thừa hưởng (beneficiaries) của thường trú nhân, và con của người được bảo lãnh (trong những diện như là ưu tiên 3, ưu tiên 4, v.v...).