Tin Tức

Bảo Lãnh Con Nuôi

Trong luật di trú Hoa Kỳ thì việc bảo lãnh theo diện thân nhân được coi là đơn giản nhất và là một diện bảo lãnh được nhiều người biết ...

Cần Làm Gì Khi Người Bảo Lãnh Mất?

Khi người đứng bảo lãnh mất, thì hồ sơ bảo lãnh có được tiếp tục không?   Đây là một câu hỏi rất nhiều người thắc mắc.  Khi người bảo lãnh ...

Tước Quốc Tịch vì Khai Man

Nhiều người nghĩ rằng họ đã có quốc tịch rồi thì không còn lo sợ bị mất quốc tịch. Có người thì lỵ dị vợ hoặc chồng và cưới người công dân Hoa Kỳ để có được thẻ xanh và sau đó được quốc tịch Hoa Kỳ.

Thủ Tục Mới Để Lấy Dấu ADIT

Alien Documentation, Identification and Telecommunication (ADIT) stamp và cũng được gọi là I-551 stamp là dấu đóng vào hộ chiếu hoặc mẫu I-94 để chứng minh tạm thời về tình trạng sự thường trú của một người.

Tị Nạn

Khi chúng ta nghe đến từ “tị nạn” thì chúng ta đều đã từng nghe qua và nhiều nhất là “tị nạn chính trị”. Nhưng từ “tị nạn” trong luật di trú Hoa Kỳ được chia ra làm hai: 1) Refugees; và 2) Asylees.

Hướng Dẫn Chính Sách Mới Cho Thị Thực O-1B

Vào ngày 3 tháng 3 năm 2023, Sở Di Trú USCIS ban hành hướng dẫn chính sách để làm rõ cách Sở Di Trú USCIS đánh giá bằng chứng để xác định một người hội đủ điều kiện cho thị thực không định cư O-1B dành cho những người có khả năng phi thường trong nghệ thuật hoặc có thành tích phi thường trong ngành điện ảnh hoặc truyền hình.

Expedited Removal

Nhiều người Việt Nam tốn rất nhiều tiền để tìm đường nhập cảnh Hoa Kỳ. Phong trào hiện tại là nhập cảnh Hoa Kỳ bất hợp pháp theo đường bộ từ Mexico như những người bản xứ.