Tin Tức

L-1 Visa

Nhập cảnh Hoa Kỳ qua diện đầu tư có nghĩa là giúp Quí Vị đầu tư vào một cơ sở thương mại tại Hoa Kỳ hoặc bỏ vốn thiết lập một cơ sở thương mại tại Hoa Kỳ để từ đó giúp Quí Vị và Gia Đình Quí Vị có được chiếu khán nhập cảnh và sau đó thành thường trú nhân tại Hoa Kỳ.

Trả Lời Thắc Mắc Về Chương Trình EB-3

Khi một người nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện đi làm EB3, người đó được ở Hoa Kỳ làm việc bao nhiêu lâu? Khi một người nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện đi làm EB3, người đó có thể dẫn theo vợ/chồng hoặc con cái không?

Bảo Lãnh Thân Nhân - Phần 3

Trong các hồ sơ bảo lãnh thân nhân, chỉ có diện bảo lãnh Vợ Chồng là phải kèm theo một tấm hình 2x2 của “người bảo lãnh,” một tấm hình 2x2 của “người thừa hưởng,” và đơn I-130A.

Bảo Lãnh Thân Nhân - Phần 2

Trong trường hợp Con bảo lãnh cho Mẹ thì phải có bằng quốc tịch của người Con, khai sanh của người Con và khai sanh của người Mẹ.

Bảo Lãnh Thân Nhân - Phần 1

Mẫu đơn I-130 là một mẫu đơn thông dụng nhất và là mẫu đơn dùng để làm đơn bảo lãnh cho thân nhân. Bảo lãnh theo diện thân nhân gồm có 2 loại. Loại thứ nhất là Immediate Relative và loại thứ hai là Family Based Preference.

Bảo Lãnh Con Nuôi

Những hồ sơ nhận con nuôi để được quyền lợi di trú sau năm 2013 phải làm đúng theo luật lệ của Hague Convention vì Việt Nam được nhận vào Hague Convention vào năm 2013. Dù là hồ sơ con nuôi được tòa tiểu bang chấp nhận và làm theo những điều luật di trú Hoa Kỳ mà chúng tôi sẽ trình bày dưới đây, hồ sơ xin thẻ xanh vẫn bị từ chối nếu hồ sơ con nuôi không làm theo đúng điều luật của Hague Convention.