Tin Tức

Chuẩn Bị Phỏng Vấn Thẻ Xanh

Vấn đề quan trọng nhứt trong hồ sơ Adjustment of Status là giai đoạn phỏng vấn.  Thủ tục phỏng vấn trong hồ sơ Adjustment of Status là để Sở Di Trú USCIS quyết định sự liên hệ gia đình ...

Xin Thẻ Xanh Tại Hoa Kỳ

Adjustment of Status là điều chỉnh tình trạng di trú sang thành thường trú nhân khi đương sự có mặt tại Hoa Kỳ.  Để được nộp đơn xin chuyển đổi ...

Bảo Lãnh Con Nuôi Mồ Côi

Trong những kỳ trước tôi đã trình bày về đề tài bảo lãnh theo diện con nuôi và kỳ này tôi trình bày đến quý vị về đề tài bảo ...

Thủ Tục Phỏng Vấn Thẻ Xanh 10 Năm

Cuộc phỏng vấn của đơn I-751 để được thẻ xanh 10 năm có phần khó hơn cuộc phỏng vấn thẻ xanh 2 năm vì Sở Di Trú USCIS sẽ tách rời hai vợ chồng ra và hỏi mỗi người những câu hỏi y như nhau để xem hai vợ chồng trả lời giống nhau hoặc khác nhau.

Bảo Lãnh Nhân Viên Định Cư Hoa Kỳ

Trong những tháng qua có nhiều Quí Vị liên lạc tổ hợp luật sư của chúng tôi về chương trình visa EB-3.  Chương trình visa EB-3 là chương trình bảo ...