Tin Tức

Thu Hồi Quốc Tịch Hoa Kỳ

Vào ngày 26 tháng 2 năm 2020, Bộ Tư Pháp (Department of Justice) đã công bố việc tạo ra một văn phòng dành riêng cho việc điều tra và khởi kiện thu hồi quốc tịch Hoa Kỳ. Văn phòng đó được gọi là “The Denaturalization Section”.

Tối Cao Pháp Viện Cho Phép Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ Chấp Hành Quy Định Chính Thức Từ Chối Không Cấp Thẻ Xanh Cho Những Ai Có Thể Trở Thành Gánh Nặng Của Xã Hội

Vào ngày 10 tháng 10 năm 2018, U.S. Department of Homeland Security (Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ) đã đăng trên Công Báo Liên Bang (Federal Register) thông báo Quy Định Đề Xuất (Notice of Proposed Rulemaking) về vấn đề Điều Luật Cấm Nhập Cảnh vì là Gánh Nặng của Xã Hội (Inadmissibility on Public Charge Grounds). Công chúng có 60 ngày từ ngày 10 tháng 10 năm 2018 để góp ý kiến và thời gian góp ý kiến sẽ chấm dức vào ngày 10 tháng 12 năm 2018. Sau khi thời gian góp ý kiến chấm dức, Bộ An Ninh Nội Địa sẽ ban hành Quy Định Chính Thức.

Tin Cập Nhật Luật Di Trú Về Xin Nhập Quốc Tịch

Vào ngày 25 tháng 10 năm 2019 vừa qua, Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp đã ra 2 quyết định về vấn đề trục xuất. Tuy rằng hai quyết định đó phát xuất từ hai hồ sơ trục xuất, nhưng những hồ sơ cùng vấn đề điều bị ảnh hưởng theo.

Tin Cập Nhật Luật Di Trú Về Bảo Hiểm Y Tế

Vào ngày 4 tháng 10 năm 2019, Tổng Thống Donald Trump tuyên bố sẽ không cho nhập cảnh những di dân mới nếu không chứng minh có khả năng mua bảo hiễm y tế trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh Hoa Kỳ. Điều lệ đòi hỏi bảo hiểm y tế này sẽ được chấp hành vào ngày 3 tháng 11 năm 2019.