Tin Tức

Nhiều Tòa Di Trú Hoa Kỳ Tạm Đóng Cửa Vì COVID-19

Executive Office for Immigration Review (EOIR), là một văn phòng của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ và chịu trách nhiệm xét xử tất cả các hồ sơ di trú. EOIR giám sát các tòa án di trú tại Hoa Kỳ thông qua văn phòng Chánh Án Di Trú (Chief Immigration Judge).

Sở Di Trú USCIS Tạm Đóng Cửa Văn Phòng Vì COVID-19

Sở Di Trú USCIS thông báo vào ngày 17 tháng 3 năm 2020, Sở Di Trú USCIS sẽ tạm dừng dịch vụ trực tiếp tại những văn phòng di trú USCIS địa phương (USCIS field offices), văn phòng tị nạn USCIS (asylum offices), và những văn phòng lăng tay chụp hình (Application Support Centers) từ ngày 18 tháng 3 năm 2020 đến ngày 1 tháng 4 năm 2020.

Thu Hồi Quốc Tịch Hoa Kỳ

Vào ngày 26 tháng 2 năm 2020, Bộ Tư Pháp (Department of Justice) đã công bố việc tạo ra một văn phòng dành riêng cho việc điều tra và khởi kiện thu hồi quốc tịch Hoa Kỳ. Văn phòng đó được gọi là “The Denaturalization Section”.

Tối Cao Pháp Viện Cho Phép Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ Chấp Hành Quy Định Chính Thức Từ Chối Không Cấp Thẻ Xanh Cho Những Ai Có Thể Trở Thành Gánh Nặng Của Xã Hội

Vào ngày 10 tháng 10 năm 2018, U.S. Department of Homeland Security (Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ) đã đăng trên Công Báo Liên Bang (Federal Register) thông báo Quy Định Đề Xuất (Notice of Proposed Rulemaking) về vấn đề Điều Luật Cấm Nhập Cảnh vì là Gánh Nặng của Xã Hội (Inadmissibility on Public Charge Grounds). Công chúng có 60 ngày từ ngày 10 tháng 10 năm 2018 để góp ý kiến và thời gian góp ý kiến sẽ chấm dức vào ngày 10 tháng 12 năm 2018. Sau khi thời gian góp ý kiến chấm dức, Bộ An Ninh Nội Địa sẽ ban hành Quy Định Chính Thức.