Tuyên Bố Đình Chỉ Nhập Cư Của Những Người Nhập Cư Có Nguy Cơ Đối Với Thị Trường Lao Động Hoa Kỳ Trong Quá Trình Phục Hồi Kinh Tế Sau Sự Bùng Phát COVID-19 - Phần 2


Tổng Thống Donald Trump đã ký một tuyên bố mới cấm nhập cảnh một số nhóm cá nhân mới với lý do người nhập cư theo diện di dân sẽ ảnh hưởng không tốt cho thị trường lao động của Hoa Kỳ trong thời kỳ số người thất nghiệp cao vì đại dịch COVID-19 và Hoa Kỳ cần phải bảo tồn các nguồn lực của Bộ Ngoại Giao để các công chức của Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ có thể phục vụ công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài.  Tuyên bố mới có hiệu lực vào thứ năm ngày 23 tháng 4 năm 2020. Tuyên bố mới sẽ hết hạn sau 60 ngày kể từ ngày có hiệu lực và có thể được tiếp tục khi cần thiết. Nếu cần phải tiếp tục, một khuyến nghị về việc tiếp tục phải được Bộ Trưởng Bộ An Ninh Nội Địa cung cấp với sự tham khảo ý kiến với Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao và Bộ Trưởng Bộ Lao Động trong vòng 50 ngày từ ngày tuyên bố mới có hiệu lực.


Tuyên bố mới của Tổng Thống Donald Trump cấm nhập cảnh của bất kỳ cá nhân nào muốn nhập cãnh Hoa Kỳ theo diện di dân (immigrant) nếu:

1.  Họ ở bên ngoài Hoa Kỳ vào ngày tuyên bố có hiệu lực;
2. 
Không có thị thực di dân vào ngày tuyên bố có hiệu lực; và
3. 
Không có giấy thông hành hợp lệ vào ngày tuyên bố có hiệu lực hoặc được cấp vào bất kỳ ngày nào sau đó cho phép được nhập cãnh Hoa Kỳ.  Những giấy thông hành như thư vận chuyển, giấy do Bộ Ngoại Giao cấp để lên máy bay, hoặc giấy advance parole.

Nhiều quí vị đang ở Hoa Kỳ và đang làm thẻ xanh tại Hoa Kỳ, rất hoang mang vì không biết hồ sơ của mình có bị ảnh hưởng bởi tuyên bố mới hay không.  Vì tuyên bố mới này chỉ áp dụng vào trường hợp đương đơn muốn nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện di dân và đang ở bên ngoài Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 4 năm 2020, cho nên những đương đơn nào có mặt trong Hoa Kỳ sẽ không bị ảnh hưởng bởi tuyên bố mới của tổng thống.  Những hồ sơ di dân như diện đầu tư EB-5, diện phối ngẫu của công dân Hoa Kỳ, và diện con dưới  21 tuổi của công dân Hoa Kỳ cũng đều không bị ảnh hưởng bởi tuyên bố mới.

Theo ý kiến của tôi thì diện vị hôn phu/vị hôn thê (tức là diện fiance) sẽ không bị ảnh hưởng vì bình thường diện vị hôn phu/vị hôn thê được coi là thị thực không di dân (non-immigrant visa) chứ không phải là thị thực di dân (immigrant visa) và hiện giờ tuyên bố mới của ngày 22 tháng 4 năm 2020 chỉ áp dụng vào thị thực di dân (immigrant visa).  Tuy nhiên, trong tuyên bố mới có đề cặp đến là trong vòng 30 ngày kể từ ngày có hiệu lực, Bộ Trưởng Bộ Lao Động và Bộ Trưởng Bộ An Ninh Nội Địa, với sự tham khảo ý kiến của Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao, sẽ xem xét các chương trình không di dân và đề xuất với Tổng Thống các biện pháp thích hợp khác để kích thích nền kinh tế Hoa Kỳ và đảm bảo ưu tiên, tuyển dụng và việc làm của người lao động Hoa Kỳ.  Trong tương lai, những thị thực không di dân có thể sẽ bị ảnh hưởng nếu tổng thống muốn bước thêm một bước nữa.

Những hồ sơ công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho cha/mẹ và hồ sơ bảo lãnh thân nhân theo diện ưu tiên sẽ bị ảnh hưởng bởi tuyên bố mới như: 1) diện ưu tiên 1 – thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi; 2) diện ưu tiên 2A và 2B – thường trú nhân bảo lãnh cho vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi; 3) diện ưu tiên 3 – công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con có gia đình; và 4) diện ưu tiên 4 – công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh em.  Đối với cộng đồng người việt của chúng ta, đa số hồ sơ bảo lãnh là những hồ sơ bảo lãnh theo diện ưu tiên, cho nên tuyên bố mới này ảnh hưởng rất lớn với công đồng người việt của chúng ta.  Chúng ta phải theo dỏi tình hình của những tuyên bố của tổng thống vì đây chỉ là bước đi đầu tiên của chính quyền tổng thống Donald Trump trong chính sách siết chặt chương trình di dân.  Nếu tình hình nền kinh tế không cải thiện hoặc mức độ người thất nghiệp không trở lại bình thường sau đại dịch COVID-19, tổng thống Donald Trump có thể gia hạn tuyên bố này dài hạn.