Tước Quốc Tịch vì Khai Man


Nhiều người nghĩ rằng họ đã có quốc tịch rồi thì không còn lo sợ bị mất quốc tịch.  Có người thì lỵ dị vợ hoặc chồng và cưới người công dân Hoa Kỳ để có được thẻ xanh và sau đó được quốc tịch Hoa Kỳ.  Khi có quốc tịch Hoa Kỳ thì họ ly dị người công dân Hoa Kỳ đã bảo lãnh họ qua và quay lại cưới người vợ hoặc chồng trước đây để bảo lãnh sang Hoa Kỳ.  Có người mua hồ sơ H.O. hoặc nhập hồ sơ bảo lãnh có sẵng để được định cư ở Hoa Kỳ.  Sau khi họ có quốc tịch, họ muốn qua lại bảo lãnh cho Cha Mẹ hoặc Anh Chi Em ruột của họ.  Sau đây là hồ sơ được tòa án liên bang xữ về vấn đề khai man.

Vào ngày 3 tháng 5 năm 2023, U.S. District Court (Tòa Án Liên Bang Sơ Thẩm) ở North Carolina đã kết án ông Cruz Miguel Aguina 8 tháng tù sau khi nhận tội gian lận nhập cư.  Ông Aguina cũng đã bị tòa tước quốc tịch Hoa Kỳ.

Theo hồ sơ tòa án, vào ngày 3 tháng 7 năm 2019, ông Aguina đã khai gian để có được quốc tịch Hoa Kỳ bằng cách đưa ra những tuyên bố sai sự thật sau khi tuyên thệ phải khai sự thật liên quan đến đơn xin nhập quốc tịch của ông ta.  Ông Aguina đã trả lời không trước câu hỏi “Bạn đã bao giờ tham gia vào việc ... ép buộc, hoặc cố gắng ép buộc, ai đó có bất kỳ hình thức tiếp xúc hoặc quan hệ tình dục nào chưa?” Ông ta cũng trả lời không cho câu hỏi “Bạn đã bao giờ phạm tội, hỗ trợ thực hiện hoặc cố gắng thực hiện một tội ác hoặc hành vi phạm tội mà bạn không bị bắt chưa?”

Tuy nhiên, vào ngày 16 tháng 6 năm 2022, tại Superior Court of North Carolina ở Quận Johnston, ông Aguina bị kết tội hiếp dâm trẻ em theo luật định. Thẩm phán đã kết án ông ta từ 240 đến 348 tháng tù giam và yêu cầu ông ta đăng ký là tội phạm tình dục.  Theo biên bản nhận tội và bản án do tòa án đưa ra, ông Aguina thú nhận đã phạm tội từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến ngày 30 tháng 12 năm 2019. Do đó, hành vi phạm tội vẫn tiếp diễn khi ông khai man trong đơn xin nhập quốc tịch.

Vụ án trình bày trên cho chúng ta thấy không nên lơ là nếu hồ sơ hoặc tình trạng di trú của quí vị không được rỏ ràng.  Quí vị nên tham khảo với một luật sư thực thụ di trú để biết được lợi hại của hồ sơ quí vị để tránh rủi ro.  Theo luật pháp Hoa Kỳ, khi quí vị trình bày và thú thật những chi tiết riêng tư của quí vị với một người luật sư thực thụ ở Hoa Kỳ, người luật sư đó có trách nhiệm bảo vệ bí mật của quí vị và không được tiết lộ ra ngoài.  Để tìm hiểu một người có phải là luật sư hay không, quí vị có thể liên lạc Luật Sư Đoàn của tiểu bang.  Hầu như Luật Sư Đoàn của mổi tiểu bang đều có website và quí vì có thể vào website của Luật Sư Đoàn tiểu bang để tìm hiểu về người luật sư quí vị muốn tham khảo.  Website của Luật Sư Đoàn tiểu bang California là www.calbar.ca.gov