Trả Lời Thắc Mắc Về Chương Trình EB-3


Khá nhiều quí vị liên lạc Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu của chúng tôi để tham khảo về chương trình EB-3.  Sau đây là những thắc mắc mà nhiều người thường hỏi.

Khi một người nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện đi làm EB3, người đó được ở Hoa Kỳ làm việc bao nhiêu lâu?

Chương trình EB3 (viết tắc của Employment-Based Preference 3) được coi là diện định cư.  Nghĩa là khi một người nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện EB3, người đó được coi là thường trú nhân và sẽ được sự thường trú vĩnh viển.  Sở Di Trú USCIS sẽ cấp thẻ xanh có giá trị 10 năm như là những hồ hơ bảo lãnh theo diện thân nhân.  Khi thẻ xanh hết hạng, đương sự được quyền nộp đơn xin gia hạn thẻ xanh và mổi lần thẻ xanh được cấp sẽ có giá trị 10 năm.  Sau khi ở Hoa Kỳ 5 năm thì người đó được nộp đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ.

Khi một người nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện đi làm EB3, người đó có thể dẫn theo vợ/chồng hoặc con cái không?

Thường những thị thực định cư, đương sự được quyền dẫn theo vợ/chồng và những người con dưới 21 tuổi.  Diện EB3 cũng không khác gì so với những diện định cư khác.  Người được bảo lãnh theo diện EB3 được quyền dẫn theo cả gia đình cua họ.  Những người đi theo cũng được thẻ xanh như là người được bảo lãnh theo diện EB3.  Thêm vào đó, đạo luật Child Status Protection Act (CSPA) cũng được áp dụng vào thị thực EB3 để giúp cho những người con trên 21 tuổi được nhập cảnh chung với cha mẹ.

Tôi sang Hoa Kỳ theo diện du lịch.  Có một công ty muốn bảo lãnh tôi để tôi ở lại làm việc cho họ.  Tôi nghe nói có chương trình bảo lãnh nhân viên theo diện EB3.  Như vậy công ty đó có thể bảo lãnh cho tôi theo diện EB3 để ở lại Hoa Kỳ được không?

Diện EB3 là viết tắt của Employment Based 3rd Preference (tạm dịch là Diện Bảo Lãnh Nghể Nghiệp Ưu Tiên 3).  Để được bảo lãnh công nhân ở nước ngoài vào làm việc ở Hoa Kỳ theo diện EB3, cơ sở thương mại phải nộp đơn với Bộ Lao Động Hoa Kỳ và chứng minh rằng Hoa Kỳ không có nhân viên đủ khả năng và sẵn sàng làm công việc đó, và sự làm việc đó sẽ không ảnh hưởng lương hướng và tình trạng làm việc của công nhân Hoa Kỳ.  Sau khi hồ sơ bảo lãnh được chấp thuận, 1) hồ sơ sẽ được chuyển qua National Visa Center (NVC) (tức là Trung Tâm Chiếu Khác Quốc Gia) để thu thập những chi phí chiếu khán, tài liệu cần thiết, và đơn xin chiếu khán; hoặc 2) người bảo lãnh có thể làm đơn xin thẻ xanh tại Hoa Kỳ.  Theo luật di trú, đương đơn phải ở trong tình trạng di trú hợp pháp thì mới được làm đơn thay đổi tình trạng di trú tại Hoa Kỳ.  Vấn đề phức tạp là khi một người được nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện du lịch, thời gian được nhập cảnh là 6 tháng.  Hồ sơ bảo lãnh trung bình phải hơn 6 tháng.  Nếu đương sự không giữ tình trạng di trú hợp pháp ở Hoa Kỳ thì đương sự sẽ không được nộp đơn xin thẻ xanh tại Hoa Kỳ.  Trong lúc chờ đợi hồ sơ bảo lãnh, đương sự không được bất cứ quyền lợi di trú nào hết.  Nghĩa là nếu hồ sơ bảo lãnh kéo dài 1-2 năm không có nghĩa là đương sự được quyền ở Hoa Kỳ hợp pháp để đợi hồ sơ bảo lãnh được giải quyết trong 1-2 năm đó.  Để tóm tắc, đương sự phải giữ tình trạng di trú hợp lệ tới khi nào đủ điều kiện để xin thẻ xanh.