Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ ở Việt Nam Bắt Đầu Phỏng Vấn Thị Thực Di Dân


Bắt đầu từ ngày 29 tháng 6 năm 2020, Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ ở Việt Nam sẽ tiến hành phỏng vấn các đương đơn xin thị thực di dân theo diện IR-1, IR-2, CR-1 và CR-2 (tức là diện vợ/chồng và con dưới 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ) từng đã có lịch hẹn phỏng vấn trong tháng 3, tháng 4, và tháng 5 nhưng bị hủy vì đại dịch COVID-19.  Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ yêu cầu những đương đơn đó vào trang web của Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ để đặt lịch hẹn mới.  Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ thông báo rằng họ chỉ được phép phỏng vấn bốn diện thị thực vừa nêu trên, nếu đương đơn các diện thị thực khác đặt hẹn phỏng vấn, lịch hẹn của họ sẽ bị hủy.

Đối với những đương đơn xin thị thực định cư khác ngoài các diện IR-1, IR-2, CR-1 và CR-2, Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ hiện không tiến hành phỏng cấp thị thực di dân. Nếu cần xin xem xét xếp lịch hẹn phỏng vấn khẩn cấp, quí vị có thể vào trang web của Tòa Tổng Lãnh Hoa Kỳ để xin cứu xét.  Hiện nay Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ chưa cho biết khi nào họ có thể bắt phỏng vấn những hồ sơ thị thực di dân khác ngoài các diện IR-1, IR-2, CR-1 và CR-2.

Chúng tôi suy đoán lý do mà Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ chỉ phỏng vấn các đương đơn xin thị thực di dân theo diện IR-1, IR-2, CR-1 và CR-2 là vì hồi tháng 4 năm 2020, Tổng Thống Donald Trump đã ký một tuyên bố mới, có hiệu lực từ ngày 23 tháng 4 năm 2020, cấm nhập cảnh một số nhóm cá nhân mới với lý do người nhập cư theo diện di dân sẽ ảnh hưởng không tốt cho thị trường lao động của Hoa Kỳ trong thời kỳ số người thất nghiệp cao vì đại dịch COVID-19 và Hoa Kỳ cần phải bảo tồn các nguồn lực của Bộ Ngoại Giao để các công chức của Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ có thể phục vụ công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài.  Tuyên bố đó có liệt khê một số người được miễn và trong đó có liệt khê người phối ngẫu của công dân Hoa Kỳ và con dưới 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ.

Những hồ sơ công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho cha/mẹ và hồ sơ bảo lãnh thân nhân theo diện ưu tiên sẽ bị ảnh hưởng bởi tuyên bố mới như: 1) diện ưu tiên 1 – thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi; 2) diện ưu tiên 2A và 2B – thường trú nhân bảo lãnh cho vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi; 3) diện ưu tiên 3 – công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con có gia đình; và 4) diện ưu tiên 4 – công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh em.  Đối với cộng đồng người việt của chúng ta, đa số hồ sơ bảo lãnh là những hồ sơ bảo lãnh theo diện ưu tiên, cho nên tuyên bố mới này ảnh hưởng rất lớn với công đồng người việt của chúng ta.  Chúng ta phải theo dỏi tình hình của những tuyên bố của tổng thống vì đây chỉ là bước đi đầu tiên của chính quyền tổng thống Donald Trump trong chính sách siết chặt chương trình di dân.  Nếu tình hình nền kinh tế không cải thiện hoặc mức độ người thất nghiệp không trở lại bình thường sau đại dịch COVID-19, tổng thống Donald Trump có thể gia hạn tuyên bố này dài hạn.