Tòa Án Di Trú Mới ở Quận Cam

Vào ngày 22 tháng 11 năm 2021, Executive Office for Immigration Review (EOIR) thông báo sẽ mở một Tòa Án Di Trú mới ở thành phố Santa Ana, California, vào ngày 29 tháng 11 năm 2021.

Khi có đầy đủ nhân viên, Tòa Án Di Trú Santa Ana sẽ bao gồm 22 thẩm phán di trú. Lúc ban đầu, khi Tòa Án Di Trú Santa Ana được mở cửa vào ngày 29 tháng 11 năm 2021, sẽ có 3 thẩm phán di trú xét xử các hồ sơ trục xuất được chuyển từ Tòa Án Di Trú Los Angeles. Văn phòng EOIR đã gửi thông báo chính thức về việc thay đổi địa điểm nơi xét xử cho một số đương sự và sẽ tiếp tục cung cấp thông báo cho những đương sự có thay đổi địa điểm nơi xét xử.

Tòa Án Di Trú Santa Ana nằm ở trung tâm Quận Cam gần xa lộ 55. Thông tin liên hệ với Tòa Án Di Trú Santa Ana như sau: 1241 E. Dyer Road, Suite 200, Santa Ana, CA 92705. Điện thoại (714) 481-4900.