Tình Trạng Hiện Tại của Sắc Lệnh Tổng Thống Trump Cấm Không Cấp Thị Thực Định Cư Hoa Kỳ


Tuyên bố này được ban hành ban đầu vào ngày 22 tháng 4 năm 2020 và có hiệu lực vào ngày 23 tháng 4 năm 2020 và vào ngày 24 tháng 6 năm 2020, tuyên bố được gia hạn tới ngày 31 tháng 12 năm 2020.  Vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, Tổng Thống Donald Trump gia hạn tuyên bố đình chỉ sự nhập cảnh của người nước ngoài theo diện thị thực định cư và thị thực không định cư vào Hoa Kỳ để làm việc cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2021.  Tuyên bố này đình chỉ không cấp thị thực định cư ngoại trừ là diện vợ/chồng và con dưới 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ.  Những hồ sơ bị ảnh hưởng bởi tuyên bố này là diện công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho cha/mẹ và hồ sơ bảo lãnh thân nhân theo diện ưu tiên như: 1) diện ưu tiên 1 – thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi; 2) diện ưu tiên 2A và 2B – thường trú nhân bảo lãnh cho vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi; 3) diện ưu tiên 3 – công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con có gia đình; và 4) diện ưu tiên 4 – công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh em.

Sắc lệnh này có thể được bải bỏ nếu người tổng thống hiện thời ra sắc lệnh mới bải bỏ sắc lệnh cũ.  Nhưng tình hình cho thấy Tổng Thống Joe Biden không có ý định bải bỏ sắc lệnh này của tổng thống Trump.  Lãnh Sự Hoa Kỳ sẽ bất đầu phỏng vấn những hồ sơ thị thực định cư bị ảnh hưởng vào ngày 1 tháng 4 năm 2021.