Tin Cập Nhật Về Lên Danh Sách Phỏng Vấn Thị Thực Định Cư


Vì sắc lệnh của cựu Tổng Thống Donald Trump có hiệu lực từ ngày 23 tháng 4 năm 2020 không cho cấp thị thực định cư cho nên những hồ sơ thị thực định cư bị tồn đọng đáng kể tại các Tòa Đại Sứ và Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ. Thêm vào đó, vì đại dịch COVID-19 cho nên các Tòa Đại Sứ và Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ phải cắt giảm nhân viên và nhiều khi phải đóng cửa.  Vào ngày 24 tháng 2 năm 2021, sắc lệnh của Tổng Thống Joe Biden bải bỏ sắc lệnh của cựu Tổng Thống Donald Trump và những Tòa Đại Sứ và Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ  đã bất đầu giải quyết những hồ sơ thị thực định cư trở lại. Tuy nhiên, vì đại dịch COVID-19, những Tòa Đại Sứ và Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ vẫn giải quyết những hồ sơ thị thực định cư khá chậm vì phải lệ thuộc vào điều kiện địa phương bao gồn các hạn chế về di chuyển và tụ tập do chính phủ nước sở tại áp đặt.

Trong nỗ lực để giảm lượng hồ sơ tồn đọng, vào ngày 30 tháng 4 năm 2021, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã ra kế hoạch để phân loại các hồ sơ thị thực định cư theo từng cấp và sẽ giải quyết hồ sơ theo từng cấp đó. Kế hoạch này được dựa theo chỉ đạo của Quốc Hội Hoa Kỳ rằng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phải áp dụng chính sách ưu tiên cho những hồ sơ bảo lãnh thân nhân theo diện trực thuộc và  diện vị hôn phu vị hôn thê, tiếp theo đó là những hồ sơ bảo lãnh thân nhân theo diện ưu tiên.


Những hồ sơ được lọt vào cấp 1 là:
1. Những hồ sơ con nuôi của công dân Hoa Kỳ;
2. Các trường hợp đương đơn sắp quá 21 tuổi (age-out).  Nghĩa là những trường hợp đương đơn sắp không còn đủ điều kiện để định cư vì do tuổi tác của họ; và
3. Thị thực định cư đặc biệt dành cho công dân Afghanistan và Iraq, đã và đang làm việc với chính phủ Hoa Kỳ.

Những hồ sơ được lọt vào cấp 2 là:
1. Thị thực định cư cho thân nhân trực thuộc như diện vợ chồng và cha mẹ của công dân Hoa Kỳ;
2. Thị thực vị hôn phu vị hôn thê của công dân Hoa Kỳ; và
3. Thị thực SB-1, tức là thị thực cho những thường trú nhân ở ngoài Hoa Kỳ quá 1 năm mà không có re-entry permit.

Những hồ sơ được lọt vào cấp 3 là:
1. Thị thực định cư cho những hồ sơ bảo lãnh thân nhân theo diện ưu tiên; và
2. Thị thực định cư đặc biệt dành cho một số nhân viên của chính phủ Hoa Kỳ ở nước ngoài.

Những hồ sơ được lọt vào cấp 4 là:
1. Tất cả thị thực định cư khác, bao gồm thị thực định cư theo diện nghề nghiệp và diversity visas (tức là thị thực xổ số).

Theo bộ ngoại giao cho biết, kế hoạch theo từng cấp này hướng dẫn những Tòa Đại Sứ và Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ bỏ hết sức vào để giải quyết những thị thực định cư cho vợ chồng cha mẹ vị hôn phu vị hôn thê của công dân Hoa Kỳ.  Tuy nhiên, kế hoạch của bộ ngoại giao có chỉ thị những Tòa Đại Sứ và Tòa Lãnh Sự phải lên lịch phỏng vấn và giải quyết một số ít những hồ sơ trong cấp 3 và 4 hàng tháng. Cho nên những quí vị nào có hồ sơ bảo lãnh thân nhân theo diện ưu tiên 1, 2A, 2B, 3 và 4, nên kiên nhẫn chờ đợi để Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ ở Việt Nam đưa hồ sơ thân nhân của quí vị lên danh sách phỏng vấn, vì những hồ sơ đó lọt vào cấp 3 nên không được ưu tiên để được phỏng vấn trong thời kỳ đại dịch COVID-19.