Tin Cập Nhật - Tòa Án Di Trú Mới ở Quận Cam


Vào ngày 22 tháng 11 năm 2021, Executive Office for Immigration Review (EOIR) thông báo sẽ mở một Tòa Án Di Trú mới ở thành phố Santa Ana, California, vào ngày 29 tháng 11 năm 2021.

Vào ngày 17 tháng 12 năm 2021, EOIR thông báo 3 thẩm phán đã được bổ nhiệm vào Tòa Án Di Trú ở Quận Cam.

Thẩm phán Alicia D. Brooks được bổ nhiệm làm thẩm phán di trú để bắt đầu xét xử các vụ án vào tháng 12 năm 2021. Thẩm phán Brooks có bằng Bachelor of Science năm 1988 và Tiến sĩ Luật năm 1991 từ University of North Carolina tại Chapel Hill.

Thẩm phán Matthew C. Chan được bổ nhiệm làm thẩm phán di trú để bắt đầu xét xử các vụ án vào tháng 12 năm 2021. Thẩm phán Chan có bằng Bachelor of Arts năm 2008 tại University of Illinois tại Chicago và Tiến sĩ Luật năm 2011 từ John Marshall Law School tại Chicago.

Thẩm phán Jonathan C. Huang được bổ nhiệm làm thẩm phán di trú để bắt đầu xét xử các vụ án vào tháng 12 năm 2021. Thẩm phán Huang có bằng Bachelor of Arts năm 2000 tại University of California, Berkeley và Tiến sĩ Luật năm 2004 từ University of Pacific, McGeorge School of Law.