Tin Cập Nhật Luật Di Trú Về Bảo Hiểm Y Tế


Vào ngày 4 tháng 10 năm 2019, Tổng Thống Donald Trump tuyên bố sẽ không cho nhập cảnh những di dân mới nếu không chứng minh có khả năng mua bảo hiễm y tế trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh Hoa Kỳ. Điều lệ đòi hỏi bảo hiểm y tế này sẽ được chấp hành vào ngày 3 tháng 11 năm 2019.

Vào ngày 30 tháng 10 năm 2019, American Immigration Lawyers Association, cùng với Justice Action Center và Innovation Law Lab đưa đơn kiện chính phủ Hoa Kỳ về điều lệ đòi hỏi bảo hiểm y tế này ở tòa án liên bang tại Portland, Oregon. Vào ngày 2 tháng 11 năm 2019, tòa án liên bang đã ra lệnh tạm không cho chính phủ Hoa Kỳ chấp hành điều lệ đòi hỏi bảo hiểm y tế trong vòng 28 ngày từ ngày 2 tháng 11 năm 2019.

Vào ngày 22 tháng 11 năm 2019 tới đây, tòa án liên bang sẽ xử và sẽ quyết định có ra lệnh chặn chính phủ Hoa Kỳ chấp hành điều lệ mới này một cách lâu dài hay không. Nếu tòa án liên bang ra lệnh chặn chính phủ Hoa Kỳ chấp hành điều lệ mới này một cách lâu dài, thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ không được chấp hành điều lệ này tới khi nào tòa án liên bang xữ xong vụ kiện đó.