Sở Di Trú USCIS Thiết Kế Thẻ Xanh và Thẻ Đi Làm Mới


Vào ngày 30 tháng 1 năm 2023, Sở Di Trú USCIS công bố các thiết kế mới để cải thiện tính bảo mật của thẻ thường trú và thẻ đi làm.  Sở Di Trú USCIS sẽ bắt đầu phát hành các thẻ được thiết kế lại vào ngày 30 tháng 1 năm 2023.  Để giảm thiểu nguy cơ gian lận và làm giả, Sở Di Trú USCIS thiết kế lại thẻ từ 3 đến 5 năm một lần.  Lần cuối thẻ được thiết kế vào tháng 5 năm 2017.  Việc phát hành thẻ được thiết kế mới này không có nghĩa là các thẻ được phát hành hiện tại là không hợp lệ.  Các thẻ hiện tại thường vẫn có hiệu lực cho đến ngày hết hạn.  Còn những thẻ xanh cũ không có ngày hết hạn thường vẫn còn hiệu lực.

Sở Di Trú USCIS nói các thiết kế thẻ xanh và thẻ đi làm mới chứa công nghệ hiện đại tiếp tục bảo vệ an ninh quốc gia và cải thiện dịch vụ cho khách hàng của họ. Các thay đổi bao gồm tác phẩm nghệ thuật chi tiết được cải tiến; in xúc giác được tích hợp tốt hơn với tác phẩm nghệ thuật; mực biến đổi quang học nâng cao; hình ảnh ba chiều có độ bảo mật cao ở mặt trước và mặt sau của thẻ; một tính năng tiết lộ lớp với một phần cửa sổ trên hộp ảnh phía sau; và các trường dữ liệu được hiển thị ở những nơi khác so với các phiên bản trước.