Sắc Lệnh của Tổng Thống Biden về Trục Xuất


Sau khi nhậm chức, Tổng Thống Joseph Biden ký một loạt sắc lệnh trong đó có sắc lệnh liên quan đến luật di trú.  Ngoài sắc lệnh về chương trình Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), Tổng Thống Biden có ký một sắc lệnh về tạm ngưng trục xuất trong vòng 100 ngày.

Vào ngày 20 tháng 1 năm 2021 Bộ Trưởng Tạm Thời của Bộ An Ninh Nội Địa (Department of Homeland Security) theo sắc lệnh của Tổng Thống Biden ra chỉ đạo cho Bộ An Ninh Nội Địa phải xem xét các chính sách và thông lệ về sự chấp hành luật di trú.  Sắc lệnh đó đưa ra chính sách tạm thời trong quá trình xem xét đó, bao gồm cả việc tạm dừng trục xuất 100 ngày để Bộ An Ninh Nội Địa tập trung các nguồn lực vào nơi cần thiết nhất.  Chỉ đạo đó có hiệu lực vào ngày 1 tháng 2 năm 2021 và được áp dụng với U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), U.S. Customs and Border Protection (CBP) và U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS).

Chính sách tạm dừng trục xuất 100 ngày không được áp dụng cho những trường hợp dưới đây:

1.  Những cá nhân đã tham gia hoặc bị nghi ngờ là khủng bố hoặc gián điệp, hoặc sự bắt giữ những cá nhân nào là cấn thiết để bảo vệ an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.
2.  Những cá nhân muốn nhập cảnh Hoa Kỳ bất hợp pháp bị bắt tại biên giới hoặc các cảng nhập cảnh sau ngày 1 tháng 11 năm 2020, hoặc những người không có mặt tại Hoa Kỳ trước ngày 1 tháng 11 năm 2020.
3. Những cá nhân bị giam giữ trong các nhà tù liên bang, tiểu bang, và địa phương và được thả và vào hoặc sau khi ban hành bản chỉ đạo này và những cá nhân đó bị kết án tội đại hình dưới luật di trú (aggravated felony) và được xác định là một mối đe dọa đối với an toàn công cộng.

Vào ngày 22 tháng 1 năm 2021, Tiểu bang Texas đưa đơn kiện chính quyền liên bang để chặn sự chấp hành của chỉ đạo này và vào ngày 26 tháng 1 năm 2021, một thẩm phán ở tòa án liên bang ở Texas ra quyết định chặn sự chấp hành một phần của chỉ đạo 14 ngày.  Thẩm phán đã yêu cầu hai bên nộp giấy tờ lập luận trong vụ kiện này và có nghĩa là sẽ có một phiên điều trần khác và một quyết định mới trong những tuần sắp tới.

Quyết định của tòa án liên bang ở Texas chỉ chặn chính quyền không được tự động tạm dừng tất cả các lệnh trục xuất.  Những người đã có lệnh trục xuất vẫn có thể làm đơn xin ngừng trục xuất hoặc các hình thức khác do sự quyết định của ICE (prosecutorial discretion).  Đây là sự thay đổi lớn trong vấn đề trục xuất vì trong thời kỳ chính quyền của Tổng Thống Trump, ICE có lệnh không được chấp hành prosecutorial discretion tức ICE vẫn phải tiến hành trục xuất dù là tội nhẹ hoặc không có tội nhưng cở trong tình trạng bất hợp pháp.