Sắc Lệnh của Tổng Thống Biden về Chương Trình DACA


Sau khi nhậm chức, Tổng Thống Joseph Biden ký một loạt sắc lệnh trong đó có sắc lệnh liên quan đến luật di trú.  Tổng Thống Biden đã ban hành một sắc lệnh chỉ đạo Bổ Trưởng Bộ An Nội An (Secretary of Department of Homeland Security), với sự tham vấn với Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp, thực hiện tất cả các hành động, phù hợp với luật hiện hành, để duy trì và củng cố chương trình Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA).  Tổng Thống Biden cũng nói rằng chính quyền của ông sẽ làm việc với quốc hội để cải tổ luật di trú để giúp cho những người ở Hoa Kỳ bất hợp pháp trở thành thường trú nhân và sau đó trở thành công dân Hoa Kỳ.  Tuy nhiên hiện thời không có một chương trình ân xá nào hết và quốc hội có cải tổ luật di trú hay không thì chúng ta phải chờ xem.  Chúng tôi sẽ cập nhật quý vị trong những kỳ tới.

Chương trình DACA phát xuất từ sắc lệnh của Tổng Thống Obama ban hành vào năm 2012.  Chương trình DACA là chương trình giúp cho một số người đã đến Hoa Kỳ lúc còn là trẻ em và đáp ứng một số điều kiện có thể nộp đơn yêu cầu deferred action trong thời gian hai năm và sau đó có thể được gia hạn thêm.  Những người được deferred action sẽ hội đủ điều kiện để được giấy phép làm việc và sẽ không bị Bộ An Ninh Nội An tiến hành thủ tục trục xuất trong thời gian được deferred action.

Để được deferred action, đương đơn phải hội đủ những điều kiện sau đây:

1.  Phải dưới 31 tuổi vào ngày 15 tháng 6 năm 2012;
2. 
Đặt chân đến Hoa Kỳ trước khi 16 tuổi;
3. 
Đã sống liên tục ở Hoa Kỳ từ ngày 15 tháng 6 năm 2007 cho đến hiện tại thời gian;
4. 
Phải có mặt ở Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 6 năm 2012 và lúc nộp đơn xin deferred action với Sở Di Trú Hoa Kỳ;
5. 
Đã nhập cảnh Hoa Kỳ mà không được kiểm tra trước ngày 15 tháng 6 năm 2012 hoặc nhập cảnh hợp pháp như đã ở quá hạn vào ngày 15 tháng 6 năm 2012;
6. 
Hiện đang đi học, đã tốt nghiệp hoặc có được chứng chỉ hoàn tất trung học, đã có chứng chỉ GED, hoặc là một cựu chiến binh của Coast Guard hoặc Lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ; và
7. 
Không bị kết án felony (đại hình), significant misdemeanor (tạm dịch là tội tiểu hình đáng kể), 3 hoặc nhiều hơn tội tiểu hình và không đặt ra một mối đe dọa cho an ninh quốc gia hoặc an toàn công cộng.

Significant misdemeanor là tội tiểu hình (tức là tội có kỳ hạn phạt tù tối đa là một năm hoặc ít hơn) và đáp ứng các điều như sau:

1.  Bất kể thời gian phạt tù, là tội bạo lực gia đình; lạm dụng hoặc khai thác tình dục; trộm cắp; sở hữu hoặc sử dụng súng bất hợp pháp; phân phối hoặc buôn bán thuốc phiện; uống rượu lái xe;
2. 
Nếu không phải là một hành vi phạm tội được trình bày trên, nhưng là tội mà đương đơn đã bị kết án với thời gian bị giam giữ hơn 90 ngày thì được xem là significant misdemeanor.  Thời gian giam giữ phải là thời gian ở trong tù và do đó không bao gồm án treo.

Trong những năm qua, Bộ An Ninh Nội An trong thời kỳ chính phủ của Tổng Thống Trump, tiềm đủ mọi cách để bải bỏ chương trình DACA.  Nhưng vào ngày 18 tháng 6 năm 2020, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã ra phán quyết rằng quyết định của Bộ An Ninh Nội An về việc hủy bỏ chương trình DACA là tùy tiện và thất thường theo Đạo Luật Thủ Tục Hành Chính.  Phán quyết của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã cho phép đương đơn được tiếp tục nộp đơn theo chương trình DACA.  Vào ngày 28 tháng 7 năm 2020, Bộ Trưởng Bộ An Ninh Nội An tạm thời Chad Wolf đã ban hành một chỉ thị rằng, trong khi chờ xem xét lại toàn bộ chính sách DACA, Sở Di Trú USCIS phải từ chối tất cả đơn xin DACA lần đầu tiên đang chờ giải quyết và những đơn sẽ được nộp trong tương lai và giới hạn thời gian gia hạn DACA là một năm.  Vào ngày 4 tháng 12 năm 2020, Tòa Án Liên Bang ở New York phán quyết Bộ An Ninh Nội An phải khôi phục hoàn toàn chương trình DACA.