Giải Đáp Luật Di Trú


CÂU HỎI:  Tôi muốn bảo lãnh cho ba mẹ nhưng tôi chỉ có thẻ xanh.  Tôi xấp có đủ thời gian để nộp đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ.  Tôi có hỏi thăm một văn phòng dịch vụ di trú và họ nói tôi có thể nộp đơn bảo lãnh cho ba mẹ tôi bây giờ và khi tôi có quốc tịch tôi có thể bổ túc bằng quốc tịch.  Tôi muốn biết tôi có thể nộp đơn bảo lãnh bây giờ và bổ túc bằng quốc tịch khi tôi nhập quốc tịch Hoa Kỳ?

TRẢ LỜI:  Theo luật di trú, khi nộp đơn bảo lãnh, người bảo lãnh phải hội đủ điều kiện lúc nộp đơn.  Theo luật di trú, chỉ có công dân Hoa Kỳ mới được bảo lãnh cho cha mẹ.  Cho nên lúc nộp đơn bảo lãnh, người bảo lãnh phải là công dân Hoa Kỳ thì mới được nộp đơn bảo lãnh cho cha mẹ.  Cũng có nhiều người hỏi tôi thường trú nhân có thể bảo lãnh cho con có gia đình không, và khi nào có quốc tịch Hoa Kỳ thì bổ túc bằng quốc tịch?  Quí vị có thể xem bảnh tin chiếu khán bên dưới.  Thường trú nhân chỉ được bảo lãnh cho vợ/chồng, con độc thân dưới hoặc trên 21 tuổi mà thôi và đó là diện ưu tiên 2A và 2B.  Nếu muốn nộp đơn bảo lãnh cho con có gia đình thì người bảo lãnh phải là công dân Hoa Kỳ (tức là diện ưu tiên 3) vì khi nộp đơn bảo lãnh người bảo lãnh phải hội đủ điều kiện lúc nộp đơn.

CÂU HỎI:  Tôi có thẻ xanh bảo lãnh cho con trai của tôi trên 21 tuổi và độc thân.  NVC thông báo đóng tiền visa tiến hành thủ tục làm thị thực.  Hiện giờ tôi đã nhập quốc tịch.  Tôi có nên báo cho NVC biết là tôi đã có quốc tịch và chuyển hồ sơ sang diện công dân hoa kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi hay không?  Con của tôi có người bạn gái vậy con của tôi có nên lập hôn thú với người bạn gái hay không?

TRẢ LỜI:  Theo thủ tục thì khi người bảo lãnh trở thành công dân Hoa Kỳ thì người bảo lãnh phải thông báo cho Sở Di Trú USCIS hoặc NVC biết sự thay đổi đó.  Thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi là diện ưu tiên F2B.  Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi là diện ưu tiên F1.  Chiếu theo bản tin chiếu khán cho tháng 7 năm 2022, diện ưu tiên F2B đi trước diện F1 khoảng 9 tháng.  Khi người bảo lãnh báo cho NVC biết người bảo lãnh đã trở thành công dân Hoa Kỳ thì theo luật di trú hồ sở sẽ tự động bị chuyển từ diện ưu tiên F2B sang diện F1 và hồ sơ có thể bị chậm lại 9 tháng.  Tuy nhiên, Điều Khoản 6 của đạo luật Child Status Protection Act (CSPA) qui định rằng những người con độc thân trên 21 tuổi được quyền yêu cầu hồ sơ bảo lãnh không chuyển từ ưu tiên F2B sang ưu tiên F1.  Thì trong trường hợp này thì nên yêu cầu giữ lại diện F2B để hồ sơ không bị chậm lại.

Nếu con của ông lập hôn thú thì hồ sơ sẽ bị chuyển sang diện ưu tiên F3 và tổng thời gian chờ đợi cho ngày ưu tiên đáo hạng là khoảng 14 năm.  Nếu con ông lập hôn thú bây giờ thì phải đợi thêm khoảng 7 năm nữa thì hồ sơ mới được đáo hạng và vợ chồng con ông được nhập cảnh Hoa Kỳ cùng một lúc.  Nếu con của ông không muốn đợi thêm 7 năm nữa thì con của ông có thể sang Hoa Kỳ theo diện ưu tiên F2B và sau khi nhập cảnh Hoa Kỳ thì con của ông có thể quay về lập hôn thú với người bạn gái và bảo lãnh cô ấy theo diện ưu tiên F2A.  Chiếu theo bản tin chiếu khán của tháng 7 năm 2022, diện ưu tiên F2A là đang được hiện hành nghĩa là chiếu khán có liền mà không cần phải chờ đợi.  Tuy nhiên hồ sơ bảo lãnh theo diện F2A mất khoảng 1 năm rưỡi đến 2 năm thì mới được phỏng vấn vì phải đợi Sở Di Trú USCIS và NVC xét duyệt hồ sơ bảo lãnh và đơn xin thị thực.  Một điều quan trọng là nếu con của ông quyết định sang Hoa Kỳ theo diện ưu tiên F2B thì không được lập hôn thú.  Luật di trú đòi hỏi là người được bảo lãnh theo diện F2B phải độc thân từ lúc phỏng vấn đến lúc nhập cảnh Hoa Kỳ.  Có nhiều người vì muốn đở mất thời gian nên sau khi đậu phỏng vấn và được cấp visa thì họ lập hôn thú với người phối ngẩu của mình để khi nhập cảnh Hoa Kỳ họ có thể làm đơn bảo lãnh liền.  Nếu làm như vậy là phạm phải luật di trú và có thể bị đưa ra tòa di trú để trục xuất.