Expedited Removal


Nhiều người Việt Nam tốn rất nhiều tiền để tìm đường nhập cảnh Hoa Kỳ.  Phong trào hiện tại là nhập cảnh Hoa Kỳ bất hợp pháp theo đường bộ từ Mexico như những người bản xứ.  Khi họ vào Hoa Kỳ, hai trường hợp có thể xảy ra.  Trường hợp thứ nhất là họ thoát được và không bị cảnh sát biên giới Hoa Kỳ (U.S. Customs and Border Protection – CBP) bắt được.  Trường hợp thứ hai là họ bị cảnh sát biên giới Hoa Kỳ bắt và nhốt lại.

Khi một người muốn nhập cảnh Hoa Kỳ mà không có đầy đủ giấy tờ thì sẽ bị trục xuất theo điều luật Expedited Removal.  Theo điều lệ Expedited Removal, những người đến bằng đường bộ hoặc đường biển, không được cho nhập cảnh và chưa ở Hoa Kỳ liên tục trong 2 năm trước đó, miễn là họ bị bắt trong vòng 100 miles của bất kỳ biên giới đất liền của Hoa Kỳ thì sẽ bị trục xuất.  Điều lệ Expedited Removal sẽ không được áp dụng cho những người nào có “credible fear”.  “Credible fear” được định nghĩa là có một khả năng đáng kể rằng người nước ngoài có thể đủ điều kiện xin tị nạn theo điều luật 208 của bộ luật di trú.

Điển hình đương sự leo hàng rào, lội qua sông, và đặt chân đến Hoa Kỳ nhưng bị cảnh sát biên giới Hoa Kỳ bắt và nhốt lại.  Nếu đương sự trình bày với cảnh sát biên giới là đương sự muốn xin tị nạn hoặc sợ bị ngược đãi hoặc bị tra tấn khi họ trở về quốc gia của họ và lý do tại sao họ có những lo sợ đó thì đương sự có thể được thả ra và chờ ngày hầu tòa để tòa xét xữ đơn xin tị nạn.  Những đương sự ở trong tình trạng đó có thể xin Sở Di Trú USCIS cấp thẻ đi làm nếu đơn xin tị nạn chưa được giải quyết 180 ngày sau khi đơn được nộp.  Nếu đơn tị nạn được chấp thuận thì đương sự được nộp đơn xin thẻ xanh.  Nếu đơn tị nạn bị từ chối thì đương sự sẽ bị trục xuất.  Còn trường hợp đương sự không chứng minh đương sự có “credible fear”, đương sự sẽ tiếp thục bị bắt nhốt đến khi nào chính quyền Hoa Kỳ lấy được giấy thông hành để trả đương sự về Việt Nam.  Trong thời gian chờ đợi đơn tị nạn xét xữ, đương sự vẫn được coi là chưa được nhập cảnh.  Lý do được coi nhập cảnh hoặc chưa được nhập cảnh rất là quan trọng vì chỉ có những người được coi nhập cảnh mới được xin gia hạn, đổi dạng, hoặc điều chỉnh tình trạng di trú.  Nghĩa là những người được coi là chưa được nhập cảnh không được điều chỉnh tình trạng di trú thành thường trú nhân dù là lập hôn thú với công dân Hoa Kỳ hoặc được thân nhân ở Hoa Kỳ bảo lãnh.  Những đương sự đó phải trở ra khỏi Hoa Kỳ và xin Lãnh Sự Hoa Kỳ cấp visa định cư thì đương sự mới được nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện thân nhân bảo lãnh.

Những quí vị nào tính nhập cảnh Hoa Kỳ bất hợp pháp nên suy nghĩ kỹ càn vì khi họ vào được Hoa Kỳ họ sẽ không xin được bất cứ giấy tờ gì để đi làm hợp pháp và điều chỉnh tình trạng di trú rất là khó khăn cho những người nhập cảnh bất hợp pháp.