EB-5 Visa


Diện đầu tư di dân EB5 - Employment Based 5th Preference (tức là diện nghề nghiệp ưu tiên 5) và cũng được gọi là Employment Creation (tức là diện tạo việc làm ở Hoa Kỳ).  Diện này có hai điều kiện.  Điều kiện thứ nhất là người muốn đầu tư phải có số vốn ít nhất là $800,000 Mỹ Kim hoặc $1,050,000 Mỹ Kim.  Nếu số vốn là $800,000 Mỹ Kim thì phải có thêm một điều kiện phụ nửa là khu vực mở cơ sở thương mại phải ở trong vùng được xem là vùng mục tiêu.  Vùng mục tiêu là vùng nông thôn có ít hơn 20,000 dân cư hoặc vùng có số lượng người thất nghiệp ít nhất 150% chỉ số trung bình quốc gia.  Những khu vực mở cơ sở phải có số lượng người thất nghiệp cao không có nghĩa là phải mở cơ sở thương mại tại một nơi hẻo lánh ít dân số.  Có những thành phố trong quận Los Angeles hoặc Riverside có thể hội đủ điều kiện phụ, có số lượng người thất nghiệp cao.  Điều kiện thứ hai là người đầu tư phải mướn ít nhất là 10 nhân viên và những người này phải là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân (tức những người đã có thẻ xanh).  Nếu nhân viên là gia đình của người muốn đầu tư thì những nhân viên đó sẽ không được tính vào số 10 nhân viên.

Khi Quí Vị nhập cảnh Hoa Kỳ với diện này, thẻ xanh của Quí Vị chỉ có giá trị 2 năm (tức là thẻ xanh có điều kiện).  Sau 2 năm, Quí Vị phải chứng minh rằng cơ sở thương mại vẫn còn đang hoạt động và vẫn còn mướn ít nhất là 10 nhân viên thì điều kiện của thẻ xanh sẽ được bỏ.  Gia đình (Vợ hoặc Chồng và những người con dưới 21 tuổi) của người muốn đầu tư được đi theo và cũng sẽ được thường trú theo người đầu tư.

Có người đầu tư muốn tự mình thành lập và tự mình quản trị công ty.  Nhưng có người đầu tư chỉ muốn trở thành thường trú nhân nhưng không muốn sự phiền phức về vấn đề thành lập và quản trị công ty.  Vì lý do đó có những công ty (Regional Center đã được Sở Di Trú Hoa Kỳ chấp thuận) lập kế hoạch đầu tư nhằm tuyển những người nước ngoài đầu tư để làm thẻ xanh.  Theo chương trình đầu tư, người đầu tư có thể đầu tư $800,000.00 để mua một cổ phần và công ty sẽ cung cấp những giấy tờ cần thiết để người đầu tư có thể làm giấy tờ xin thẻ xanh.  Người đầu tư sẽ không cần phải lo về vấn đề quản trị công ty hoặc vấn đề phải mướn 10 người nhân viên.  Chương trình này thích hợp cho những người đầu tư để được thẻ xanh và không cần phải lo về quản trị, nhưng ngược lại, những người muốn chính mình quản trị thì những chương trình đầu tư này lại không thích hợp.  Quí vị nên lưu ý, đầu tư làm thẻ xanh cũng như những đầu tư khác đều có sự rủi ro.  Do đó quí vị nên tìm hiểu rỏ ràng mổi chương trình trước khi bỏ tiền ra để đầu tư.

Chương trình EB-5 không chỉ có lợi cho người đầu tư nước ngoài mà những nhà đầu tư hoặc những nhà phát triển trong Hoa Kỳ cũng có thể sử dụng chương trình EB-5 để tạo thêm vốn đầu tư. Điển hình là nhà phát triển muốn xây một khu nhà ở hoặc một shopping center và cần khoảng 10 triệu để hoàn tất chương trình. Thay vì phải bỏ 10 triệu ra để đầu tư, nhà phát triển chỉ bỏ ra 3 triệu và dùng chương trình EB-5 để tạo ra thêm 7 triệu còn lại. Thay vì phải dùng ngân hàng để tài trợ 7 triệu và phải trả tiền lời cao, nhà phát triển dùng chương trình EB-5 với chi phí thấp hơn nhiều so với tiền lời cho nhân hàng.

Quốc hội thành lập chương trình EB-5 Regional Center vào năm 1990 để kích thích nền kinh tế Hoa Kỳ thông qua tạo việc làm và đầu tư vốn của các nhà đầu tư nước ngoài.  Mặc dù chương trình EB-5 càng ngày càng thịnh hành, nhưng chương trình EB-5 Regional Center vẫn là một chương trình tạm thời (provisional visa program).  Kể từ khi thành lập, Quốc hội đã tái cho phép chương trình nhiều lần, và gần đây nhất là vào tháng 3 năm 2022, đạo luật EB-5 Reform and Integrity Act of 2022 được ban hành.  Hiện nay, chương trình EB-5 Regional Center sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 9 năm 2027.  Một thay đổi quan trọng mới trong đạo luật EB-5 Reform and Integrity Act of 2022 là cho phép người đầu tư, có mặt ở Hoa Kỳ, được nộp đơn I-485 xin thẻ xanh với hồ sơ đầu tư mới hoặc đang có hồ sơ đầu tư đang chờ xử lý.