Dự Luật Quốc Tịch Hoa Kỳ năm 2021 (U.S. Citizenship Act of 2021) của Thượng Viện và Hạ Viện


Vào ngày 18 tháng 2 năm 2021, Thượng nghị sĩ Menendez (D-NJ) đã chia sẻ văn bản của Dự luật Quốc Tịch Hoa Kỳ năm 2021 để cải tổ luật di trú và tạo ra một con đường để những người ở Hoa Kỳ bất hợp pháp có cơ hội được quốc tịch Hoa Kỳ.  Dự luật có thể sẽ được đưa ra tại Thượng Viện vào ngày 22 tháng 2 năm 2021.

Cùng ngày 18 tháng 2 năm 2021, Dân biểu liên bang Sanchez (D-CA) đã đưa ra Dự Luật U.S. Citizenship Act of 2021 tại Hạ viện Hoa Kỳ để cải tổ luật di trú và tạo ra một con đường để những người ở Hoa Kỳ bất hợp pháp có cơ hội được quốc tịch Hoa Kỳ.

Hai dự luật này giống hệt nhau và thể hiện các đề xuất lập pháp về cải tổ luật di trú mà Tổng Thống Biden đã công bố vào ngày đầu tiên trong chính quyền mới của ông.