Diện Thân Nhân - Tháng 8 Năm 2024


NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC PHỎNG VẤN

DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
CHINA
Mainland
Born
INDIAMEXICOPHILIPPINES
1ST
22OCT15
22OCT15
22OCT15
08MAY02
01MAR12
2A
15NOV21
15NOV21
15NOV21
01FEB21
15NOV21
2B
01MAY16
01MAY16
01MAY16
15JUL04
22OCT11
3RD
01APR10
01APR10
01APR10
01MAR00
08SEP02
4TH
01AUG07
01AUG07
22JAN06
08FEB01
01FEB04

NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC MỞ HỒ SƠ

DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
CHINA
Mainland
Born
INDIAMEXICOPHILIPPINES
1ST
01SEP17
01SEP17
01SEP17
01APR05
22APR15
2A
15JUN24
15JUN24
15JUN24
15JUN24
15JUN24
2B
01JAN17
01JAN17
01JAN17
01MAY05
01OCT13
3RD
01JAN11
01JAN11
01JAN11
15JUN01
08NOV03
4TH
01MAR08
01MAR08
15JUN06
30APR01
01APR06

 

DIỆN ƯU TIÊN 1: Ưu tiên 1 được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 2A: Ưu tiên 2A được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con cái dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 2B: Ưu tiên 2B được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 3: Ưu tiên 3 được dành cho những người con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 4: Ưu tiên 4 được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.