Diện Thân Nhân - Tháng 6 Năm 2024


NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC PHỎNG VẤN

DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
CHINA
Mainland
Born
INDIAMEXICOPHILIPPINES
1ST
08JUL15
08JUL15
08JUL15
01JAN02
01MAR12
2A
15NOV21
15NOV21
15NOV21
01FEB21
15NOV21
2B
01APR16
01APR16
01APR16
08JUL04
22OCT11
3RD
01MAR10
01MAR10
01MAR10
01DEC99
22AUG02
4TH
22JUL07
22JUL07
15JAN06
01FEB01
01DEC03

NGÀY ĐÁO HẠN ĐỂ ĐƯỢC MỞ HỒ SƠ

DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
CHINA
Mainland
Born
INDIAMEXICOPHILIPPINES
1ST
01SEP17
01SEP17
01SEP17
01APR05
22APR15
2A
01SEP23
01SEP23
01SEP23
01SEP23
01SEP23
2B
01JAN17
01JAN17
01JAN17
01NOV04
01OCT13
3RD
01SEP10
01SEP10
01SEP10
15JUN01
08NOV03
4TH
01MAR08
01MAR08
15JUN06
27APR01
01JUN05

 

DIỆN ƯU TIÊN 1: Ưu tiên 1 được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 2A: Ưu tiên 2A được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con cái dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 2B: Ưu tiên 2B được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 3: Ưu tiên 3 được dành cho những người con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 4: Ưu tiên 4 được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.