Chính Sách Mới Của Tổng Thống Biden Bảo Vệ Vợ/Chồng Của Công Dân Hoa Kỳ


Vào ngày 18 tháng 6 năm 2024, chính quyền Tổng Thống Biden đã công bố hai chính sách mới quan trọng có thể giúp cung cấp các con đường hợp pháp hóa tình trạng cho một số người nhập cư không có giấy tờ lâu năm. Chính sách đầu tiên sẽ cho phép vợ/chồng không có giấy tờ của công dân Hoa Kỳ, những người đã ở trong nước, nộp đơn xin “parole in place,” một sự bảo vệ khỏi bị trục xuất và cũng sẽ cho phép nhiều người tiếp cận con đường dễ dàng hơn để trở thành thường trú nhân. Chính sách thứ hai sẽ cho phép những cá nhân có DACA và những người nhập cư không có giấy tờ đã tốt nghiệp đại học dễ dàng hơn trong việc nộp đơn xin một số loại visa không định cư dựa trên việc làm.


Những người kết hôn với công dân Hoa Kỳ thường có thể đủ điều kiện để có được tình trạng thường trú nhân nếu vợ/chồng của họ nộp đơn thay cho họ. Tuy nhiên, đối với những cá nhân đã vào nước mà không có giấy tờ hợp lệ, quá trình này có thể phức tạp hơn. Họ thường phải rời khỏi nước để có được tình trạng thường trú nhân và có nguy cơ bị cấm nhập cảnh lại trong nhiều năm, có thể là vĩnh viễn. Hành động của chính quyền Biden sẽ cho phép hầu hết những người trong tình huống này nộp đơn xin thẻ xanh mà không cần rời khỏi nước và đối mặt với khả năng bị chia cách.

“Parole in place” đề cập đến việc cấp “tạm tha nhân đạo” cho một người không phải là công dân đang ở trong lãnh thổ Hoa Kỳ. Tạm tha là một hình thức cứu trợ nhập cư cho phép một người, dù không đủ điều kiện nhập cảnh, được phép vào hoặc ở lại Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian cụ thể. Những cá nhân được cấp tạm tha sẽ được bảo vệ khỏi bị trục xuất trong thời gian tình trạng của họ còn hiệu lực và có thể nộp đơn xin giấy phép làm việc nếu cần thiết.

Chính quyền Tổng Thống Biden cho biết rằng chi tiết đầy đủ của chương trình sẽ được công bố trong vài tuần tới thông qua một thông báo trên Federal Register. Hiện tại, chi tiết cụ thể của chương trình vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, thông báo ngày 18 tháng 6 cho biết những người muốn xin “parole in place”  theo chương trình mới này phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

1. Đã liên tục cư trú tại Hoa Kỳ từ ngày 17 tháng 6 năm 2014.
2. Có mặt thực tế tại Hoa Kỳ vào ngày 17 tháng 6 năm 2024.
3. Đã kết hôn hợp pháp với một công dân Hoa Kỳ trước ngày 18 tháng 6 năm 2024.
4. Nhập cảnh Hoa Kỳ bất hợp pháp hoặc được parole và hiện tại không có tình trạng hợp pháp nào.
5. Không bị kết án bất kỳ tội phạm nào không đủ điều kiện.
6. Không gây ra mối đe dọa đến an ninh quốc gia hoặc an toàn công cộng.
7. Được hưởng sự quyết định có lợi của chính quyền.

Ngoài ra, con cái chưa thành niên của các đương đơn, là con riêng của đương đơn, sẽ đủ điều kiện để nộp đơn cùng với cha mẹ của mình.

Hiện tại, chưa có hướng dẫn cụ thể về cách thức để mọi người chứng minh rằng họ không bị kết án các tội phạm không đủ điều kiện, không gây ra mối đe dọa đến an ninh hoặc xứng đáng được hưởng sự quyết định có lợi của chính quyền. Chính quyền Tổng Thống Biden có thể sẽ công bố thêm thông tin khi chương trình được triển khai trong vài tháng tới. Hiện cũng chưa rõ liệu chính quyền có thu phí đối với các đương đơn hay không, như đã làm với chương trình DACA.

Xin lưu ý rằng các chương trình này CHƯA ĐƯỢC BẮT ĐẦU. Chi tiết về cách nộp đơn dự kiến sẽ được công bố vào cuối mùa hè thông qua một thông báo trên Federal Register. Điều này có nghĩa là: Quý vị KHÔNG THỂ nộp đơn vào lúc này và một đơn nộp sớm SẼ BỊ TỪ CHỐI.