Tin Tức

I-601A Waiver

Một đặc điểm của diện vị hôn phu vị hôn thê là khi người được bảo lãnh nhập cảnh Hoa Kỳ, người được bảo lãnh phải lập hôn thú với người bảo lãnh và làm đơn thay đổi tình trạng di trú. Nếu người được bảo lãnh thay đổi ý kiến và không lập hôn thú với người bảo lãnh, người được bảo lãnh sẽ không được thay đổi tình trạng di trú dù là lập hôn thú với một người công dân Hoa Kỳ khác hoặc được những thân nhân khác như Cha Mẹ Anh Chị Em bảo lãnh. Nếu người được bảo lãnh muốn sống hợp pháp ở Hoa Kỳ, người được bảo lãnh phải trở về quốc gia của họ và chờ đợi người bảo lãnh khác làm đơn bảo lãnh.

Tòa Án Di Trú Mới ở Quận Cam

Vào ngày 22 tháng 11 năm 2021, Executive Office for Immigration Review (EOIR) thông báo sẽ mở một Tòa Án Di Trú mới ở thành phố Santa Ana, California, vào ngày 29 tháng 11 năm 2021.

Bảo Lãnh Nhân Viên Theo Diện Nghề Nghiệp

Để được bảo lãnh công nhân ở nước ngoài vào làm việc ở Hoa Kỳ, cơ sở thương mại phải nộp đơn với Bộ Lao Động Hoa Kỳ và chứng minh rằng Hoa Kỳ không có nhân viên đủ khả năng và sẵn sàng làm công việc đó, và sự làm việc đó sẽ không ảnh hưởng lương hướng và tình trạng làm việc của công nhân Hoa Kỳ.

Thẻ Xanh 10 Năm

Điều kiện của thẻ xanh 2 năm có thể bỏ đi nếu “người được bảo lãnh” làm mẫu đơn I-751 chung với “người bảo lãnh” 90 ngày trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn hoặc làm mẫu đơn I-751 và xin miễn sự đòi hỏi làm chung với “người bảo lãnh.” Điều kiện của thẻ xanh 2 năm đã cho Sở Di Trú cơ hội lần thứ hai để khảo sát sự hôn nhân của đương sự có gian trá hay không.

Bị Cấm Nhập Cảnh Hoa Kỳ Vì Có Tiền Án

Đương đơn sẽ bị cấm nhập cảnh nếu có tiền án. Khi đương đơn bị lọt vào một trong những điều luật cấm nhập cảnh, thì Sở Di Trú hoặc Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ sẽ yêu cầu đương đơn nộp mẫu đơn I-601 để xin miễn điều luật cấm nhập cảnh nếu đương đơn hội đủ điều kiện để xin miễn.

Bị Cấm Nhập Cảnh Hoa Kỳ Vì Khai Gian Hoặc Gian Lận

Một phần trong điều luật cấm nhập cảnh 212 về khai gian nói rằng “bất kỳ người nước ngoài nào, bằng cách gian lận hoặc cố tình trình bày sai sự thật quan trọng để tìm cách hoặc nhập cảnh vào Hoa Kỳ hoặc để hưởng lợi ích khác dưới điều luật di trú sẽ bị cấm nhập cảnh.”

Sở Di Trú Bải Bỏ Quy Định Gánh Nặng Xã Hội

Vào ngày 10 tháng 3 năm 2021, Sở Di Trú USCIS thông báo sẽ không áp dụng Quy Định về Gánh Nặng Xã Hội và họ sẽ áp dụng luật của năm 1999. Nếu đơn I-485 được nộp sau ngày 9 tháng 3 năm 2021, đương đơn không cần phải nộp mẫu đơn I-944.

Quy Định Về Gánh Nặng Xã Hội Sẽ Bị Bải Bỏ

Vào ngày 9 tháng 3 năm 2021, Bộ An Ninh Nội Địa thông báo sẻ không tiếp tục theo đuổi hồ sơ khán cáo ở Tối Cao Pháp Viện về Quy Định Gánh Nặng Xã Hội. Sau đó Bộ Tư Pháp nộp đơn bải bỏ hồ sơ khán cáo với Tối Cao Pháp Viện. Bộ An Ninh Nội Địa thông báo khi nào Tòa Sơ Thẩm Liên Bang ở Cook County Illinois ra quyết định bải bỏ Quy Định Gánh Nặng Xã Hội thì lúc đó mẫu đơn I-944 sẽ không cần phải nộp với mẫu đơn I-485.