Bị Cấm Nhập Cảnh Hoa Kỳ Vì Khai Gian Hoặc Gian Lận


Tất cả những người làm đơn xin thị thực dù là thị thực để xin đi du lịch, du học, xin định cư, hoặc làm adjustment of status (tức là làm đơn xin thay đổi tình trạng di trú thành thường trú nhân) điều bị lệ thuộc vào điều luật 212 Inadmissibility Grounds (tức là điều luật cấm nhập cảnh).  Một phần trong điều luật cấm nhập cảnh 212 về khai gian nói rằng “bất kỳ người nước ngoài nào, bằng cách gian lận hoặc cố tình trình bày sai sự thật quan trọng để tìm cách hoặc nhập cảnh vào Hoa Kỳ hoặc để hưởng lợi ích khác dưới điều luật di trú sẽ bị cấm nhập cảnh.”

Có nhiều trường hợp một người có thể bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ vì khai gian hoặc gian lận.  Những trường hợp đó thường xảy ra khi đương đơn đã làm đơn trước đây xin thị thực di dân hoặc xin thị thực có giới hạn nhưng đã bị từ chối.  Điển hình là đương đơn đã được người vị hôn phu vị hôn thê hoặc người phối ngẩu bảo lãnh nhưng hồ sơ bị Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ từ chối không cấp chiếu khán vì Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ không tin hoặc đương sự không chứng minh được sự liên hệ gia đình với người bảo lãnh.  Vì hồ sơ kéo dài nhiều năm, một trong hai người nản chí không tiếp tục với hồ sơ thứ nhứt đó nữa và hủy bỏ hồ sơ.  Vài năm sau hồ sơ bảo lãnh anh chị em hoặc cha mẹ của đương đơn được đáo hạn hoặc đương đơn có người phối ngẩu mới bảo lãnh.  Khi hồ sơ bảo lãnh thứ nhì được chuyển về Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ để phỏng vấn, hồ sơ thứ nhì đó sẽ bị từ chối vì hồ sơ thứ nhứt đã bị từ chối vì không chứng minh được sự liên hệ gia đình.  Khi đương đơn không chứng minh được sự liên hệ gia đình với người bảo lãnh, Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ sẽ cho là sự liên hệ gia đình đó là giả.  Theo Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ, khi đương đơn có cơ hội để khiếu nại hồ sơ bị từ chối mà đương đơn không khiếu nại thì Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ cho rằng sự quyến định của họ là đúng và kết luận rằng đương đơn đã khai gian với Lãnh Sự.

Trong trường hợp du học có nhiều người không đủ tài chánh và được dịch vụ giúp làm giấy tờ giả để chứng minh có tài chánh và bị Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ phát giác giấy tờ giả đó.  Trong trường hợp du lịch có nhiều đương đơn còn độc thân thì dịch vụ khai là đương đơn có gia đình để có nhiều cơ hội được cấp chiếu khán.  Khi Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ phát giác là khai gian, hồ sơ xin thị thực sẽ bị từ chối.  Sau này khi có hồ sơ bảo lãnh thân nhân, hồ sơ xin chiếu khán di dân sẽ bị từ chối.  Nếu đương đơn được cấp chiếu khán nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện du lịch và sau khi nhập cảnh Hoa Kỳ kết hôn với người công dân Hoa Kỳ và làm hồ sơ thay đổi tình trạng di trú sang thành thường trú nhân, Sở Di Trú USCIS sẽ từ chối nếu họ phát giác là đương đơn đã khai gian là có gia đình khi sự thật là đương đơn không có.  Những trường hợp chúng tôi vừa trình bày là một vài thí dụ điển hình mà thôi.

Điểm chính đây là khi đương đơn đã khai gian với chính quyền Hoa Kỳ thì thị thực sẽ bị từ chối vì đã bị lọt vào một trong những điều luật cấm nhập cảnh Hoa Kỳ.

Khi đương đơn bị lọt vào một trong những điều luật cấm nhập cảnh, thì Sở Di Trú USCIS hoặc Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ sẽ yêu cầu đương đơn nộp mẫu đơn I-601 để xin miễn điều luật cấm nhập cảnh nếu đương đơn hội đủ điều kiện để xin miễn.  Đương đơn hội đủ điều kiện để nộp đơn xin miễn điều luật cấm nhập cảnh không có nghĩa Sở Di Trú sẻ chấp thuận đơn I-601 mà chỉ là Sở Di Trú nhận hồ sơ để xét duyệt đơn I-601 có đáng được chấp thuận hay không.  Nếu quí vị bị Sở Di Trú USCIS hoặc Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ yêu cầu nộp mẫu đơn I-601, chúng tôi khuyên quí vị nên kiếm một luật sư thực thụ chuyên môn về luật di trú để giúp quí vị làm hồ sơ xin miễn cấm nhập cảnh.