Bảo Lãnh Thân Nhân - Phần 3


Như tôi đã trình bày vào những kỳ trước, những giấy tờ cần thiết để bảo lãnh thân nhân và nêu lên những trường hợp điển hình bảo lãnh cho Anh, Chị, Em cùng Mẹ (hoặc cùng Cha và Mẹ), Con bảo lãnh cho Mẹ hoặc Mẹ bảo lãnh cho Con, và Con bảo lãnh cho Cha hoặc Cha bảo lãnh cho Con.  Kỳ này tôi sẽ nêu lên thêm vài trường hợp điển hình khác và những giấy tờ cần thiết cần phải nộp chung với đơn I-130.

Trong trường hợp bảo lãnh diện Vợ Chồng, những giấy tờ cần thiết phải nộp chung với đơn I-130 gồm có:

1.  Hôn thú và giấy ly dị (nếu có);

2.  Khai sanh của “người được bảo lãnh;”

3.  Giấy tờ chứng minh “người bảo lãnh” là thường trú nhân hoặc công dân Hoa Kỳ;

4.  Một tấm hình 2x2 của “người bảo lãnh” và “người được bảo lãnh;” và

5.  Đơn I-130A của “người bảo lãnh” và “người được bảo lãnh.”

Hôn thú được dùng để chứng minh sự liên hệ Vợ Chồng.  Hôn thú phải có giá trị luật pháp theo luật của nơi “người bảo lãnh” hoặc “người được bảo lãnh” ở và hôn nhân đó không trái với public policy (tức là chính sách chung) của Hoa Kỳ.  Nếu “người bảo lãnh” hoặc “người được bảo lãnh” trước đây đã có hôn thú với người khác, phán quyết ly dị phải được nộp chung với đơn I-130.  Phán quyết ly dị được dùng để chứng minh hôn thú của hai Vợ Chồng có giá trị luật pháp.  Vì nếu “người bảo lãnh” hoặc “người được bảo lãnh” đã có hôn thú với người khác trước đây và chưa ly dị thì hôn thú sau này của “người bảo lãnh” và “người được bảo lãnh” không có giá trị luật pháp.

Khai sanh của “người được bảo lãnh” được dùng để chứng minh thân thế của “người được bảo lãnh.”

“Người bảo lãnh” có thể nộp thẻ xanh, bằng quốc tịch Hoa Kỳ, hộ chiếu Hoa Kỳ, hoặc khai sanh (nếu họ được sanh ra tại Hoa Kỳ) để chứng minh họ là thường trú nhân hoặc công dân Hoa Kỳ.

Trong các hồ sơ bảo lãnh thân nhân, chỉ có diện bảo lãnh Vợ Chồng là phải kèm theo một tấm hình 2x2 của “người bảo lãnh,” một tấm hình 2x2 của “người thừa hưởng,” và đơn I-130A.

Quí bạn đọc nên lưu ý, khi Sở Di Trú chấp thuận đơn I-130 có nghĩa là dựa theo luật di trú “người bảo lãnh” hội đủ điều kiện để bảo lãnh cho “người được bảo lãnh.”  Sự chấp thuận đó không có nghĩa là Sở Di Trú quyết định rằng sự liên hệ gia đình là chân thật.  Sự quyết định liên hệ gia đình là chân thật hay không là do lãnh sự Hoa Kỳ.  Ngoài ra lãnh sự Hoa Kỳ còn quyết định rằng “người được bảo lãnh” có lọt vào một trong những điều luật cấm nhập cảnh Hoa Kỳ hay không.