Adjustment of Status


Adjustment of Status là điều chỉnh tình trạng di trú sang thành thường trú nhân khi đương sự có mặt tại Hoa Kỳ.  Để được nộp đơn xin chuyển đổi tình trạng di trú, đương đơn phải có một hồ sơ bảo lãnh nào đó như hồ sơ bảo lãnh thân nhân, hồ sơ bảo lãnh nghề nghiệp, hồ sơ đầu tư v.v… 

Điển hình là du học sinh (diện visa F-1) đi học ở Hoa Kỳ và sau một thời gian đi học người du học sinh đó gặp người vợ hoặc chồng tương lai của mình.  Sau một thời gian tìm hiểu nhau, hai người đi đến hôn nhân.  Người phối ngẫu làm đơn bảo lãnh và người du học sinh làm đơn Adjustment of Status để xin thẻ xanh tại Hoa Kỳ.  Một điển hình khác là đương đơn nhập cảnh Hoa Kỳ để di du lịch (diện visa B-2) hoặc đi tham quang thị trường (diện visa B-1).  Và đương đơn có người thân của mình làm đơn bảo lãnh và đương đơn làm đơn Adjustment of Status để xin thẻ xanh tại Hoa Kỳ.

Vấn đề quan trọng nhứt trong hồ sơ Adjustment of Status là giai đoạn phỏng vấn.  Thủ tục phỏng vấn trong hồ sơ Adjustment of Status là để Sở Di Trú USCIS quyết định sự liên hệ gia đình có chân thật hay không và đương đơn có lọt vào một trong những điều luật cấm nhập cảnh hay không.

Vấn đề liên hệ gia đình có chân thật hay không, Sở Di Trú USCIS sẽ quyết định hôn nhân của hai người là thật hay giả.  Điển hình là cặp vợ chồng mới quen biết hoặc gặp mặt nhau được 3 tháng và hai người đã quyết định đi đến hôn nhân.  Chúng tôi không có nói là trường hợp hai người đi đến hôn nhân trong một thời gian quá ngắn ngủi là hôn nhân giả.  Nhưng trường hợp đó xảy ra rất hiếm.  Chúng tôi thường khuyên họ là nên tìm hiểu nhau một thời gian nữa và nếu hai người vẫn quyết định đi đến hôn nhân thì văn phòng chúng tôi sẵn sàng giúp.  Vì chúng tôi không muốn hồ sơ bị lọt vào tình trạng điều tra và hồ sơ có thể bị kéo dài đến 2 năm hoặc lâu hơn.

Ngoài việc xem xét sự liên hệ giữa người bảo lãnh và người được bảo lãnh, Sở Di Trú USCIS phải quyết định đương đơn có lọt vào một trong những điều luật cấm nhập cảnh hay không.  Tất cả những người làm đơn xin thị thực dù là thị thực để xin đi du lịch, du học, xin chiếu khán di dân, hoặc làm adjustment of status điều bị lệ thuộc vào điều luật 212 Inadmissibility Grounds (tức là điều luật cấm nhập cảnh).

Có nhiều trường hợp đương đơn bị gép vào tội gian lận vì họ đã dùng thị thực B-1/B-2 nhập cảnh Hoa Kỳ để rồi cưới người phối ngẫu của mình và làm thẻ xanh tại Hoa Kỳ.  Sở Di Trú USCIS quyết định rằng đương đơn nói dối với sĩ quan của Sở Di Trú CBP tại phi trường là đương đơn nhập cảnh Hoa Kỳ với lý do là du lịch nhưng ý định thật sự của đương đơn là lập hôn thú để ở lại Hoa Kỳ.  Trường hợp khác là đương đơn khai gian trong đơn thị thực với Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ để được thị thực nhập cảnh Hoa Kỳ như khai có gia đình trong khi đã ly dị hoặc độc thân.

Khi đương đơn bị lọt vào một trong những điều luật cấm nhập cảnh, thì Sở Di Trú sẽ yêu cầu đương đơn nộp mẫu đơn I-601 để xin miễn điều luật cấm nhập cảnh nếu đương đơn hội đủ điều kiện để xin miễn.  Đương đơn hội đủ điều kiện để nộp đơn xin miễn điều luật cấm nhập cảnh không có nghĩa Sở Di Trú sẻ chấp thuận đơn I-601 mà chỉ là Sở Di Trú nhận hồ sơ để xét duyệt đơn I-601 có đáng được chấp thuận hay không.

Vì giai đoạn phỏng vấn là giai đoạn quan trọng nhứt trong hồ sơ Adjustment of Status, cho nên khi Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu của chúng tôi đại diện làm hồ sơ Adjustment of Status, chúng tôi đảm nhiệm từ lúc làm những mẫu đơn đến lúc phỏng vấn.  Chúng tôi sẽ hướng dẩn những giấy tờ nào là giấy tờ cần thiết để nộp vào cho Sở Di Trú USCIS.  Chúng tôi sẽ quyết định thời gian nào là tốt nhất để nộp hồ sơ.  Sau khi hồ sơ được nộp, chúng tôi sẽ hướng dẩn những giấy tờ nào cần thiết cần phải chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn vì thời gian từ lúc nộp đơn tới khi có ngày phỏng vấn thì khoản 9 tới 15 tháng.  Thời gian còn tùy thuộc vào văn phòng Sở Di Trú USCIS tại địa phương.

Trở lại vấn đề chuẩn bị hồ sơ cần thiết cho cuộc phỏng vấn, chúng ta không thể nào đợi tới ngày phỏng vấn thì mới chuẩn bị giấy tờ vì như vậy thì đả quá trể.  Sở Di Trú USCIS thường gửi thư báo ngày phỏng vấn ra trước khoản 30 ngày.  Khi chúng tôi nhận được thư mời phỏng vấn, chúng tôi sẽ làm hẹn và yêu cầu người bảo lãnh và người được bảo lãnh đến văn phòng của chúng tôi để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn.  Chúng tôi sẽ yêu cầu đương sự đem hết tất cả những giấy tờ cần thiết mà chúng tôi đã hướng dẫn cho đương sự chuẩn bị trước đây.  Trong cuộc chuẩn bị phỏng vấn đó chúng tôi sẽ thu tập những giấy tờ bằng chứng và xấp xết hồ sơ để nộp cho Sở Di Trú USCIS trong ngày phỏng vấn.  Thêm vào đó chúng tôi sẽ cho biết những câu hỏi mà sĩ quan của Sở Di Trú USCIS có thể hỏi để đương sự đừng bị bở ngỡ lúng túng khi trả lời.  Trong hồ sơ phối ngẫu, sĩ quan của Sở Di Trú USCIS có thể hỏi những câu đơn giản về đời sống hằng ngày của hai vợ chồng và họ cũng có thể hỏi những câu chi tiết hơn về đời sống riêng tư của hai vợ chồng.  Vào ngày phỏng vấn, luật sư của văn phòng chúng tôi sẽ có mặt trong phòng phỏng vấn đó với đương sự và thường phỏng vấn lần đầu thì hai vợ chồng được phỏng vấn chung.  Nếu phỏng vấn được suôn sẻ thì hồ sơ sẽ được chấp thuận vào ngày phỏng vấn và thẻ xanh sẽ được cấp trong vòng vài tuần.  Nếu hồ sơ không được chấp thuận trong ngày phỏng vấn, người phỏng vấn sẽ thông báo họ cần thêm thời gian để duyệt lại hồ sơ.  Sau đó, Sở Di Trú USCIS có thể yêu cầu đương đơn bổ túc thêm hồ sơ hoặc cho hẹn phỏng vấn lần 2.  Nếu có hẹn để bị phỏng vấn lần 2 thì thường sĩ quan của Sở Di Trú USCIS sẽ tách rời hai vợ chồng và phỏng vấn riêng từng người để xem hai vợ chồng trả lời có ăn khớp với nhau hay không.

Hồ sơ điều chỉnh tình trạng di trú có thể từ đơn gian trở thành phức tạp.  Vì lý do đó quí vị nên liên lạc một luật sư thực tụ về di trú để tham khảo trước khi nộp đơn vào Sở Di Trú vì khi quí vị chuẩn bị kỷ càng là quí vị đã thành công 50%.