Tổ hợp luật sư Nguyen & Luu, LLP là một tổ hợp luật sư thực hiện tất cả các dịch vụ liên quan đến luật di trú. Tổ hợp luật sư Nguyen & Luu, LLP chuyên môn về các vấn đề tranh tụng chống trục xuất, xin chiếu khán di dân và những loại chiếu khán không di dân khác, nhập quốc tịch, di trú theo diện doanh nghiệp, và tranh tụng về vấn đề luật di trú ở những tòa án liên bang.
Tổ hợp luật sư Nguyen & Luu, LLP tọa lạc tại miền Nam California. Trong hơn 25 năm qua, tổ hợp luật sư Nguyen & Luu, LLP đã đại diện và bảo vệ thành công nhiều thân chủ trong các vấn đề phải tranh tụng tại tòa án, ủy ban hoặc các văn phòng công quyền liên quan đến luật di trú.
Các luật sư và nhân viên nhiều kinh nghiệm của tổ hợp luật sư Nguyen & Luu, LLP sẵn sàng tư vấn trong các lãnh vực chuyên về luật di trú, và sẵn sàng đại diện thân chủ trong quá trình tranh tụng cho đến kết quả chung cuộc.   Đọc thêm...