Spanish | English

Nhan Su

Tổ hợp luật sư Nguyễn & Lưu, LLP gồm có những luật sư chuyên nghiệp và nhân viên nhiều kinh nghiệm sẵn sàng tư vấn trong các lãnh vực chuyên về di trú, và sẵn sàng đại diện thân chủ trong quá trình tranh tụng cho đến kết quả chung cuộc.

 

Luật Sư DARREN NGUYỄN NGỌC CHƯƠNG
Senior Partner
Certified Legal Specialist in Immigration & Nationality Law
by the State Bar of California Board of Legal Specialization

Luật sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là luật sư Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California đã được Luật Sư Đoàn Tiểu Bang California chính thức công nhận là luật sư chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ (Certified Legal Specialist in Immigration & Nationality Law by the State Bar of California Board of Legal Specialization).  Hiện nay California có trên 232,000 luật sư nhưng chỉ có 167 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú, trong số đó có luật sư Darren Nguyen Ngoc Chuong.  Ngoài ra luật sư Darren Nguyen Ngoc Chuong đã từng phục vụ lâu năm tại Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS).  Ông là một luật sư đầy kinh nghiệm và uy tín chuyên trách giải quyết và phục vụ đồng hương Việt Nam về lãnh vực di trú nhiều năm tại California và khắp các Tiểu Bang Hoa Kỳ.

 

Nữ Luật Sư LƯU TRỌNG CẨM THƯƠNG
Managing Partner

Nữ luật sư Lưu Trọng Cẩm Thương đã nhiều năm làm việc cho Văn Phòng Luật Pháp Public Law Center với chức vụ là Luật Sư Giám Đốc Điều Hành SEALOP (SouthEast Asian Outreach Project) và đã chuyên giải quyết những vấn đề luật pháp cho người Đông Nam Á. Hiện nay luật sư Lưu Trọng Cẩm Thương là Luật Sư Điều Hành của tổ hợp luật sư Nguyễn & Lưu, LLP.