Spanish | English

Tin Tuc

PHÁN QUYẾT MỚI VỀ BẢO LÃNH CHO CON TRÊN 21 TUỔI
Published on September 30, 2012

Luật Sư Di Trú Darren Nguyen Ngoc Chuong

Có rất nhiều trường hợp đương sự được cha mẹ hoặc anh chị em bảo lãnh.  Những đương sự đó đã có gia đình và con cái.  Lúc đơn bảo lãnh được nộp thì những người con đó dưới 21 tuổi.  Nhưng khi tới ngày đáo hạn thì những người con đó đã quá 21 tuổi.  Rất nhiều gia đình lưỡng lự không muốn sang Hoa Kỳ khi sắp được cấp thị thực.  Đi không nỡ mà ở thì không yên.  Đi thì không có ai nuôi nấng dạy dỗ cho những người con còn ở lại.  Nhưng ở thì không ai chăm sóc lo lắng cho cha mẹ già và những người con dưới 21 tuổi được đi theo sẽ mất cơ hội để có một tương lai ở Hoa Kỳ.  Những sự lo lắng đó sẽ trở thành quá khứ vì Tòa Kháng Án Khu Vực 9 vừa ra phán quyết nới rộng điều luật Child Status Protection Act (tạm dịch là Đạo Luật Bảo Vệ Tuổi Con Trẻ).

Vào ngày 26 tháng 9 năm 2012, 9th Circuit Court of Appeals (tạm dịch là Tòa Kháng Án Khu Vực 9) phán quyết rằng những người con bị loại ra khỏi hồ sơ vì quá 21 tuổi, sau khi áp dụng phương sách tính tuổi theo đạo luật Child Status Protection Act, được giữ lại ngày ưu tiên của hồ sơ bảo lãnh cho cha mẹ của những người con đó.  Hiệu quả của việc giữ lại ngày ưu tiên là người thừa hưởng được đặt đứng hàng đầu hoặc gần đó và thị thực sẽ được cấp liền.

Sự kiện của vụ án này là mẹ của đương đơn cô Rosalina Cuellar de Osorio làm đơn bảo lãnh cho cô theo diện ưu tiên 3, tức là con có gia đình của công dân Hoa Kỳ vào tháng 5 năm 1998.  Con trai của cô Rosalina dưới 21 tuổi lúc đơn được nộp.  Ngày ưu tiên của hồ sơ của cô Rosalina được đáo hạng vào tháng 11 năm 2005.  Lúc đó con của cô Rosalina đã quá 21 tuổi cho nên không được hưởng theo hồ sơ đó.  Cô Rosalina nhập cảnh Hoa Kỳ và trở thành thường trú nhân vào tháng 8 năm 2006.  Vào tháng 7 năm 2007, cô Rosalina làm đơn bảo lãnh cho người con trai theo diện ưu tiên 2B, tức là con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.  Cô Rosalina yêu cầu cho con trai cô ta được giữ lại ngày ưu tiên của hồ sơ của mẹ cô bảo lãnh cho cô vào tháng 5 năm 1998.  Sở Di Trú từ chối sự yêu cầu đó cho nên hồ sơ bảo lãnh cho người con trai bị tiếp tục giữ lại ngày ưu tiên tháng 7 năm 2007.  Cô Rosalina làm đơn lên District Court (tạm dịch là Tòa Án Liên Bang) kiện Sở Di Trú.  Tòa Án Liên Bang dựa theo tiền án Matter of Wang của Board of Immigration Appeals (tạm dịch là Tòa Kháng Cáo Di Trú) và bát bỏ đơn kiện của cô Rosalina.  Cô Rosalina làm đơn kháng cáo lên Tòa Kháng Án Khu Vực 9.

Đương đơn cô Teresita Costelo được mẹ là công dân hoa kỳ làm đơn bảo lãnh theo diện ưu tiên 3 vào năm 1990.  Cô Teresita Costelo có hai người con được 10 và 13 tuổi lúc đơn bảo lãnh được nộp.  Đến lúc hồ sơ của cô Teresita được đáo hạng và được cấp chiếu khán vào năm 2004, hai người con của cô đã quá 21 tuổi.  Sau khi nhập cảnh Hoa Kỳ cô Teresita làm đơn bảo lãnh cho hai người con và yêu cầu được giữ ngày ưu tiên của năm 1990.

Đương đơn ông Lorenzo Ong được người chị là công dân Hoa Kỳ làm đơn bảo lãnh theo diện ưu tiên 4 vào năm 1981.  Lúc đó hai người con của ông Lorenzo được 2 và 4 tuổi.  Khi hồ sơ được đáo hạng vào năm 2002 thì hai người con đã quá 21 tuổi.  Ông Lorenzo trở thành thường trú nhân và làm đơn bảo lãnh cho hai con vào tháng 3 năm 2005 và yêu cầu được giữ lại ngày ưu tiên của năm 1981.

Sở Di Trú từ chối sự yêu cầu giữ lại ngày ưu tiên của ba trường hợp trình bày trên.  Những đương đơn đó kháng cáo lên District Court (tạm dịch là Tòa Án Liên Bang).  Tòa Án Liên Bang dựa theo tiền án Matter of Wang của Board of Immigration Appeals (tạm dịch là Tòa Kháng Cáo Di Trú) và bát bỏ đơn kiện của những vị đó.  Sau đó họ kháng cáo lên Tòa Kháng Án Khu Vực 9.  Tòa Kháng Án Khu Vực 9 phán quyết rằng những người con đó được quyền giữ lại ngày ưu tiên của hồ sơ bảo lãnh cho cha mẹ của họ theo Đạo Luật Bảo Vệ Tuổi Con Trẻ.  Sự kiện và phán quyết này gần như y hệt phán quyết của Tòa Kháng Án Khu Vực 5 vào ngày 8 tháng 9 năm 2011 trong vụ án Khalid v. Holder.

Sự kiện của vụ án Khalid v. Holder là ông Khalid là người Pakistan.  Ông Khalid nhập cảnh Hoa Kỳ với chiếu khán du lịch vào tháng 6 năm 1996.  Dì của ông Khalid có làm đơn bảo lãnh cho mẹ của ông Khalid vào ngày 12 tháng 1 năm 1996, lúc đó ông Khalid chỉ có 11 tuổi.  Hồ sơ bảo lãnh đó đáo hạng vào tháng 2 năm 2007, lúc đó ông Khalid 22 tuổi.  Ông Khalid làm hồ sơ thẻ xanh nhưng hồ sơ bị từ chối vì ông Khalid đã quá 21 tuổi.  Vài tháng sau khi hồ sơ thẻ xanh bị từ chối, mẹ của ông Khalid lúc đó đã trở thành thường trú nhân và đã làm đơn bảo lãnh ông Khalid vào ngày 23 tháng 11 năm 2007.  Nhưng vì hồ sơ thẻ xanh của ông Khalid bị từ chối cho nên Sở Di Trú Hoa Kỳ đã tiến hành thủ tục trục xuất đưa ông Khalid ra tòa di trú.  Khi ra tòa trục xuất ông Khalid yêu cầu tòa xét xữ hồ sơ thẻ xanh của ông vì ông ta cải rằng ông ta hội đủ điều kiện để làm thẻ xanh vì dưới hồ sơ bảo lãnh mới do mẹ ông ta nộp, ông ta được quyền được giữ lại ngày ưu tiên của hồ sơ bảo lãnh của dì bảo lãnh cho mẹ ông ta.  Chiếu theo ngày ưu tiên đó thì hồ sơ đã đáo hạng.  Nhưng tòa di trú, chiếu theo tiền lệnh của Board of Immigration Appeals (BIA) (tức là tòa khán cáo di trú) trong vụ án Matter of Wang năm 2009, từ chối hồ sơ của ông Khalid.  Trong vụ án Matter of Wang thì BIA đã từ chối không cho phép đương đơn được giữ lại ngày ưu tiên cũ.  Trường hợp của đương đơn trong vụ án Matter of Wang giống y hệt như hồ sơ của ông Khalid.  Sau khi bị tòa di trú từ chối hồ sơ, Ông Khalid kháng án lên BIA và BIA từ chối đơn kháng án của ông Khalid dựa theo tiền lệ của vụ án Matter of Wang.  Tiếp theo đó thì ông Khalid kháng án lên 5th Circuit Court of Appeals (tức là Tòa Kháng Án Khu Vực 5).  Tòa Kháng Án Khu Vực 5 quyết định rằng ông Khalid được giữ lại ngày ưu tiên của hồ sơ của dì bảo lãnh cho mẹ cho hồ sơ của mẹ bảo lãnh cho ông Khalid.

Phán quyết của Tòa Kháng Án Khu Vực 5 chỉ có hiệu lực ở ba tiểu bang Texas, Louisiana và Mississippi.  Trong khi đó, Tòa Kháng Án Khu Vực 9 bao gồm một vùng rộng lớn hơn, với các tiểu bang Arizona, California, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Oregon và Washington, nơi có nhiều người Việt cư ngụ. 

Phán quyết này là phán quyết rất quan trọng và rất lợi ít cho rất nhiều người trong trường hợp tương tự.  Những quí vị nào hiện đang trong trường hợp này nên liên lạc với một luật sư chuyên hành nghề luật di trú để tìm hiểu thêm.

Chi tiết trình bày trên là những chi tiết chung chung.  Ngoài những chi tiết đó, luật lệ có đòi hỏi một số điều kiện phụ rất quan trọng và hồ sơ được chấp thuận hay không là do những điều kiện phụ quan trọng đó.  Vì vậy, quí vị nên tham khảo với một luật sư thực thụ di trú đầy đủ kinh nghiệm để quyết định hồ sơ của mình có hội đủ điều kiện hay không và để người luật sư di trú đó áp dụng điều luật của Đạo Luật Bảo Vệ Tuổi Con Trẻ để kháng cáo và yêu cầu được gữi lại ngày ưu tiên.

Quí vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hàng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư NGUYEN & LUU, LLP tại:

http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/vnfamilybulletin.html

MỌI THẮC MẮC XIN LIÊN LẠC:  Luật Sư DARREN C. N. NGUYEN hoặc Luật Sư THUONG T.C. LUU của Tổ Hợp Luật Sư NGUYEN & LUU, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620.  Website www.NguyenLuu.com.  Điện thoại (949) 878-9888.