Spanish | English

Chieu Khan

THÁNG 3 NĂM 2018

 

BẢO LÃNH THEO DIỆN THÂN NHÂN

DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
CHINA
Mainland
Born
INDIA MEXICO PHILIPPINES
1ST
22MAR11
22MAR11
22MAR11
22JUL96
15OCT05
2A
22MAR16
22MAR16
22MAR16
01MAR16
22MAR16
2B
01MAR11
01MAR11
01MAR11
15OCT96
08SEP06
3RD
15DEC05
15DEC05
15DEC05
22JUN95
22MAR95
4TH
22AUG04
22AUG04
01FEB04
15NOV97
22NOV94

 

DIỆN ƯU TIÊN 1: Ưu tiên 1 được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 2A: Ưu tiên 2A được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con cái dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 2B: Ưu tiên 2B được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 3: Ưu tiên 3 được dành cho những người con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 4: Ưu tiên 4 được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.