Spanish | English

Chieu Khan

THÁNG 1 NĂM 2018

 

BẢO LÃNH THEO DIỆN THÂN NHÂN

DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
CHINA
Mainland
Born
INDIA MEXICO PHILIPPINES
1ST
15MAR11
15MAR11
15MAR11
01MAY96
01JAN05
2A
01FEB16
01FEB16
01FEB16
01JAN16
01FEB16
2B
01DEC10
01DEC10
01DEC10
15AUG96
01JUL06
3RD
08OCT05
08OCT05
08OCT05
15JUN95
15MAR95
4TH
22JUN04
08JUN04
15DEC03
01NOV97
01SEP94

 

DIỆN ƯU TIÊN 1: Ưu tiên 1 được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 2A: Ưu tiên 2A được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con cái dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 2B: Ưu tiên 2B được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 3: Ưu tiên 3 được dành cho những người con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 4: Ưu tiên 4 được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.