Spanish | English

Chieu Khan

THÁNG 12 NĂM 2017

 

BẢO LÃNH THEO DIỆN THÂN NHÂN

DIỆN
ƯU TIÊN
KHẮP
THẾ GIỚI
CHINA
Mainland
Born
INDIA MEXICO PHILIPPINES
1ST
01FEB11
01FEB11
01FEB11
01APR96
01JAN05
2A
22DEC15
22DEC15
22DEC15
15NOV15
22DEC15
2B
22NOV10
22NOV10
22NOV10
22JUL96
01JAN07
3RD
08SEP05
08SEP05
08SEP05
22MAY95
08MAR95
4TH
08JUN04
08JUN04
22NOV03
08OCT97
01AUG94

 

DIỆN ƯU TIÊN 1: Ưu tiên 1 được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 2A: Ưu tiên 2A được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con cái dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 2B: Ưu tiên 2B được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 3: Ưu tiên 3 được dành cho những người con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 4: Ưu tiên 4 được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.